×
×

Digitale gezondheid: de evolutie van e-health het hoofd bieden

door OneVisie09/05/2018

Digitale gezondheid: de evolutie van e-health het hoofd bieden
Het uitgebreide dossier rond digitale gezondheid gaat veel verder dan gebruiksvriendelijke apps, teleconsultaties en elektronische voorschriften. De uitdaging bestaat erin om de technologieën ten dienste van artsen en patiënten op elkaar af te stemmen.

Wilt u meer weten over digitale zorg?

White paper  Ontdek alles over e-health

Of men nu e-gezondheid, digitale gezondheid of geconnecteerde gezondheid zegt, het hoofddoel is duidelijk: medische gegevens eenvoudiger en op grotere schaal delen om behandelingen kwalitatiever en goedkoper te maken. Dankzij die vereenvoudiging kan de patiënt zijn gezondheid ook beter opvolgen”, legt Frédéric uit. “Op het uitgebreide domein van de gezondheid speelt Proximus een belangrijke rol door de uitwisseling van (medische en nietmedische) gegevens te vergemakkelijken en te standaardiseren dankzij de automatisering en optimalisering van het proces. Dat komt de efficiëntie en de kwaliteit van de communicatie ten goede.”

quote

Wij leggen ons toe op het verzamelen van gegevens van patiënten en gegevens aangeleverd door machines en geconnecteerde voorwerpen.

quote

Frédéric Helding , BDM Digital Transformation Healthcare bij Proximus

Een belangrijke vaststelling

Of het nu om ziekenhuizen of rusthuizen gaat, de groepering van gegevens op een netwerk zal leiden tot een ongeziene optimalisering van de processen en efficiëntie. Fayçal: “Het verzorgend personeel moet worden ontheven van administratieve of technische taken zodat ze zich meer kunnen toeleggen op de patiënten en de beveiliging van de medische praktijken. We moeten het hoofd bieden aan de opkomende economische uitdagingen met betrekking tot de behandeling van ziekten. Dat doen we door de technologie rond e-gezondheid verder te ontwikkelen. En daar maken wij het verschil.” Frédéric: “Onze technologieën brengen realtime geneeskunde dichterbij: weten waar de geconnecteerde voorwerpen en betrokken personen (patiënten, artsen, verpleegkundigen, enz.) zich bevinden, het traject van ambulances optimaliseren, vanop afstand communiceren met specialisten en vooral de dagelijkse handelingen vergemakkelijken.”

Technologie vs. mentaliteit

De technologie evolueert snel. Maar evolueert de mentaliteit wel in hetzelfde tempo? “Deze markt heeft nog heel wat uitdagingen op te lossen en het persoonlijke karakter van de gebruikte gegevens houdt zeker beperkingen in maar dat geldt ook voor de ITorganisatie in de zorgcentra. Eén ding staat vast: onze technologie staat op punt. Alleen moeten er op het niveau van de organisaties nog wijzigingen worden doorgevoerd. En dat vraagt nieuwe competenties. De spelers in de zorgsector moeten inzien dat e-gezondheid geen bijkomende werklast is, maar een groeigenerator voor hun corebusiness, de menselijke gezondheid”, aldus Frédéric.

En morgen?

De juiste technologieën kiezen en de opslag van gegevens beveiligen zijn aanzienlijke uitdagingen. “Wij leggen ons toe op het verzamelen van gegevens over patiënten en gegevens aangeleverd door machines en geconnecteerde voorwerpen. In het kader van IoT schuilt de echte motor van e-gezondheid immers in de gegevens die we verzamelen en wat ze ons vertellen. We verwachten trouwens dat het aantal geconnecteerde toestellen de komende vijf jaar sterk zal toenemen, tot ongeveer het dubbele van vandaag. Anderzijds zal de zorgverlening op een heel andere manier gebeuren dan vandaag, gezien de alsmaar kortere ziekenhuisverblijven en de verschuiving van de verzorging naar gespecialiseerde instellingen of zelfs thuis. De mobiliteitsuitdaging voor professionals wordt dan al snel duidelijk, net als de communicatiebehoeften en de multimediamethodes om samen te werken en gegevens uit te wisselen”, bevestigt Frédéric.

quote

De logge technologische en organisationele systemen ruimen plaats voor realtime geneeskunde.

quote

Fayçal Al Naassan, Business Decelopment & Innovation Manager bij Proximus

Realtime geneeskunde

“Als persoonlijke en unieke identificatiemiddelen zullen de smartphones van gebruikers daar een belangrijke rol in spelen. De ervaring van professionals en patiënten moet dus worden vereenvoudigd dankzij weinig of niet intrusieve oplossingen. De logge technologische en organisationele systemen ruimen plaats voor realtime geneeskunde. De uitdaging bestaat erin om de bestaande technologieën te laten samenwerken om de ontwikkeling van deze nieuwe oplossingen mogelijk te maken. En volgens mij zullen we evolueren naar een soort van uniek platform, een ecosysteem”, besluit Fayçal.

Meer nieuws over:

  • E-healthcare
  • digitale transformatie

Nieuws filtering op :

Ander nieuws

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons