De harde ICT-kennis is niet het eerste selectiecriterium

Gepubliceerd op 18/11/2016 in Inspireren

De harde ICT-kennis is niet het eerste selectiecriterium

De manier waarop business en ICT samenwerken is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Het zorgt voor een nieuwe kijk op ICT en op het ideale profiel van de ICT’er. Die is niet langer enkel een technische nerd, maar iemand met sociale vaardigheden en zin voor initiatief.

Wil een bedrijf nieuwe accenten leggen, dan kan het dat in de eerste plaats bij de rekrutering van nieuwe medewerkers doen. Een groot deel van de huidige populatie van ICT’ers liep school in de jaren 80 en 90. Ze komen uit de tijd dat business en ICT naast elkaar bestonden, zonder noemenswaardig contact. Het zijn medewerkers die al een hele evolutie hebben doorgemaakt. Van ICT als eiland naar de continue interactie die we vandaag kennen, waarbij business en ICT samenwerken in de ware zin van het woord.”

Efficiënt projectbeheer

“Co-creatie is vandaag de realiteit. Het zorgt ervoor dat een ICT’er over heel andere vaardigheden moet beschikken dan pakweg twintig jaar geleden. Bovendien zijn er vandaag zo veel gespecialiseerde domeinen dat het voor een onderneming onmogelijk is om voor elk van die gebieden eigen experts in dienst te hebben. De ICT’er moet daarom niet alleen vlot kunnen samenwerken met de collega’s van de business, maar ook met diverse externe partijen. De correcte aansturing en het beheer van externe experts is daarbij essentieel. Het belang van efficiënt projectbeheer neemt toe.”

Klantgerichte aanpak

“De ICT-afdeling moet meer dan ooit mee evolueren met de wensen van de eindgebruiker. Het blijft zaak om de eisen, behoeften en verwachtingen correct in te schatten. ICT is grondig geëvolueerd: van een productgerichte benadering met een interne focus, naar een klantgerichte aanpak met een externe focus. Ook dat vraagt opnieuw een andere set competenties, met meer dan ooit nood aan goed ontwikkelde soft skills. Van een ICT’er verwachten we vandaag dat hij of zij de nodige ondernemerszin heeft. Wat mij betreft, mogen ICT’ers nog meer zelf het initiatief nemen. Als bedrijf wil je niets liever dan dat de medewerkers al hun talent in de strijd gooien. Als bedrijf wil je het menselijke kapitaal nog meer naar voren schuiven.”

Passen binnen bedrijfscultuur

“Vroeger werkten bedrijven op een heel hiërarchische manier. Jonge mensen kennen die aanpak niet meer. Erg is dat niet. Ze kunnen zich er ook niet geremd door voelen. Nieuwe medewerkers krijgen zo een nieuwe rol. Ze zijn de katalysator voor verandering. Zij zijn het die iets in beweging zetten. Ik ben er echt van overtuigd dat je die nieuwe dynamiek op gang kan krijgen door heel gericht de juiste, jonge medewerkers aan te trekken. Natuurlijk kan ook het onderwijs daar zijn steentje aan bijdragen. Opleiding aan universiteit en hogeschool legt nog altijd veel nadruk op kennisvergaring. Maar is kennis waar bedrijven in een nieuwe medewerker naar op zoek zijn? Als ik kijk naar de praktijk van AXA Bank, dan stel ik vast dat we in de eerste plaats mensen zoeken die affiniteit hebben met de financiële wereld. We werven economisten en handelsingenieurs aan, maar evengoed communicatiewetenschappers. De harde ICT-kennis is niet het eerste waar we naar kijken, wel de sociale vaardigheden, of iemand past binnen onze bedrijfscultuur en of iemand entrepreneurship vertoont.”

Soft skills

“Vroeger maakte je een concrete studiekeuze. Je volgde de opleiding en was daarna klaar om dat specifieke beroep uit te oefenen. Dat idee blijft vandaag nauwelijks overeind. De werkgever kijkt verder dan het diploma. En – minstens even belangrijk – ook de student moet weten dat het diploma alleen vandaag niet volstaat. Die bewustwording is er. Ook het onderwijs speelt daar op in, door bijvoorbeeld meer in te zetten op de ontwikkeling van soft skills, bijvoorbeeld via groepswerk.”

Wendbaarheid

“Ook al zijn de pure ICT-vaardigheden misschien niet het eerste wat een bedrijf zoekt, ze blijven natuurlijk wel belangrijk. Een werkgever wil medewerkers die het hele plaatje invullen, met zowel de ICT-kennis als de sociale vaardigheden. Wendbaarheid is daarbij belangrijk: medewerkers die vandaag én morgen iets kunnen bijbrengen aan het bedrijf, welke richting het straks ook kiest. Dat zijn de mensen waarin een onderneming met plezier investeert.”

Quote:
“ICT is geëvolueerd van een productgerichte benadering met een interne focus naar een klantgerichte aanpak.”

Wim Ravijts

is Head of IT Planning & Delivery bij AXA Bank. Daarnaast doceert hij Project Risk Management aan de EHSAL Management School.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One