Niemand ontsnapt aan digitale disruptie

Gepubliceerd op 22/01/2018 in Inspireren

Niemand ontsnapt aan digitale disruptie

Iedere onderneming staat voor een duidelijke keuze. Wil ze Kodak zijn? Of toch liever Netflix? Tegelijk is digitalisering geen doel op zich. Digitale initiatieven – zoals de digitale werkplek – zijn voor bedrijven een middel om doelstellingen te realiseren.

Spreken we over digitale transformatie, dan duiken meteen bekende voorbeelden als Uber, Airbnb en Spotify op. “Als bedrijf kun je je op twee manieren voorbereiden”, zegt Johan De Belie, Digital Transformation Evangelist bij Proximus. “Enerzijds moet je de vertrouwde processen op een andere manier benaderen.”

Het gaat dan om inspanningen die op een digitale manier de klantenervaring verbeteren, voor meer productieve en mobiele medewerkers zorgen, en tegelijk de operationele kosten verlagen. “Anderzijds gaat het er bij digitale transformatie ook om met compleet nieuwe dingen voor de dag te komen: producten en diensten die mee evolueren met de behoeften van de klant.”

Bij dat hele proces is de aangepaste ondersteuning van de eigen medewerkers essentieel. “We moeten slimmer werken”, zegt Margaret Denis, directeur Cultural Change & Digital Workplace Transformation bij Proximus, “en daar is de digitale werkplek de ideale enabler voor.” Om slimmer te werken kiest Proximus voluit voor digitaal, met ondersteuning van de digitale geletterdheid, de digitale levensstijl en de digitale functionele vaardigheden van de medewerkers.

“De digitale werkplek stimuleert een bedrijfscultuur die op samenwerking steunt, met tools en aangepaste werkplekken die gericht zijn op mobiliteit, bereikbaarheid en samenwerking.” Proximus voert daarvoor een groot transformatieproject uit.

Opportuniteit in nieuw gebouw

“De verhuis naar een nieuw gebouw vormde bij ons de aanleiding om meer in te zetten op flexwerk”, zegt Nathalie Vuylsteke, Digital Collaboration Specialist bij Barco. “Het nieuwe kantoor is op samenwerking gericht. We hebben daarvoor de nodige inrichting en tools voorzien. Zo zijn er voor de meeste medewerkers geen vaste werkplekken meer en hebben we onder meer lockers geïnstalleerd, waar de medewerkers hun pc en dossiers in kwijt kunnen.” Belangrijk om weten is dat Barco bij de verhuis naar het kantoor een charter heeft opgesteld. Dat maakt de nieuwe afspraken voor iedereen duidelijk.

Ook bij de VRT vormt de verhuis naar een nieuw bedrijfsgebouw de aanleiding om werken en samenwerken te herbekijken. “Het is enorme opportuniteit”, zegt ICT & Security Manager Wim Wauterickx. “We verhuizen in 2021. Tot die tijd willen we zo veel mogelijk nieuwe manieren van werken uitproberen, zodat we straks keuzes kunnen maken. Vandaag is er echter nog een grote kloof tussen de nieuwe technologieën die we gebruiken voor radio, tv en online, en de manier waarop we op kantoor samenwerken.”

Bij keuringsbedrijf Vinçotte hebben papieren processen vandaag nog de bovenhand. “We zijn aan sneltempo aan het digitaliseren”, zegt CIO Luc Verbist. “We moeten onze rapporten snel en digitaal naar onze klanten kunnen sturen. De overgang van papier naar digitaal is behoorlijk ingrijpend.” Vinçotte heeft daarom een team van ambassadeurs aangesteld, die digitale proefprojecten op punt stellen en aansluitend bij hun collega’s introduceren. “Zo bouw je snelheid op”, beaamt Davy Haesen, ICT Director bij boekhoud- en adviesbureau SBB. “We evolueren van een puur operationeel naar een advieskantoor. Bij digitalisering is het belangrijk het succes van een project te delen met de eindgebruikers. Zo zien ze de voortgang en ontstaat er meer betrokkenheid.” Ook HR-dienstverlener Securex maakt een digitale transformatie door.

“We willen tegen 2019 het meest toegankelijke bedrijf van de sector zijn”, zegt CIO Frans Temmerman. “Toegang tot digitale data staat daarbij centraal. Dat zorgt voor een grote verandering in de manier waarop we werken, zowel intern als met klanten.” Belangrijk is daarbij dat de onderneming haar energie op de juiste zaken focust. “Je moet niet vechten tegen het oude, maar het nieuwe voluit ondersteunen”, legt Frans Temmerman uit. “Er zijn veranderingen op til. De vernieuwingen komen binnen dit en vijf jaar massaal op ons af met ongeziene snelheid en zullen onze manieren van werken grondig veranderen.”

Nood aan digitale vaardigheden

In de automobielsector vindt de digitalisering op diverse fronten plaats. “Een auto verandert stap voor stap in een digitaal kantoor”, zegt Marc Scheir, IS/IT Project Manager bij Volvo Car Belux. “Tegelijk ontstaan er compleet nieuwe bedrijfsmodellen rond het gebruik van de auto, zoals autodelen en zelfrijdende auto’s.” Verder zet Volvo in op betere samenwerking in het eigen ecosysteem. Het bedrijf gaat onder meer het gebruik van flexdesks & collaboration area’s introduceren. Daarnaast komt er meer nadruk op de samenwerking binnen virtuele teams. “Vroeger zat iedereen samen in één gebouw”, legt Marc Scheir uit.

“Vandaag bevinden de medewerkers zich meer en meer verspreid over verschillende locaties. Dan is ondersteuning met de juiste tools heel belangrijk, om productiviteit en snelheid te creëren.” Een bijkomende uitdaging voor Volvo is dat het bedrijf daarbij ook het dealernetwerk moet betrekken. Om een efficiënte informatiedoorstroming te realiseren tot bij de dealer, is de digitalisering van bestaande papieren processen een absolute noodzaak.

Tools vormen echter maar één facet van het verhaal. In het digitale verhaal hebben de medewerkers ook nood aan nieuwe, digitale vaardigheden. “We hebben een ecosysteem uitgebouwd”, zegt Tim Blanckaert, Facility Manager bij Securex. “Zo brengen we in kaart hoe onze mensen samenwerken. Vanuit de helpdesk krijgen we bovendien een helder zicht op de worst practices. Daaruit leren we wat fout loopt.” Ook bij digitale transformatie komt immers een belangrijk luik veranderingsbeheer kijken.

“Door het gebruik van onder meer Office 365 en videoconferenties verandert de manier van werken”, zegt Davy Haesen. “Onze medewerkers geven klanten almaar vaker advies vanop afstand. Het IT-team krijgt daarbij de rol van de integrator die alles vlot doet werken en de gebruikers de nodige begeleiding biedt.”

Digitaal kanaal voor behoeften klant

Bij thuiswerk en flexwerk komt het belang van samenwerking doorgaans meteen aan de oppervlakte. Toch hoeft daar niet altijd de nadruk op te liggen. “We zien thuiswerk ook als een geschikte formule voor activiteiten die veel concentratie vragen”, zegt Stefan Van de Velde, ICT-manager bij de Nationale Bank van België. “Vandaag werkt iedereen bij ons trouwens met een laptop, waardoor de medewerkers ook binnen het bedrijf heel mobiel zijn.”

Een toepassing als Skype For Business kan daarbij de samenwerking met thuiswerkers ondersteunen. “We evalueren het gebruik van die tools”, zegt Nathalie Vuylsteke. “Daaruit blijkt onder meer dat de medewerkers complexe toepassingen links laten liggen en dat ze de voorkeur geven aan een eenvoudiger landschap.”

Het is een vaststelling die aangeeft waar het bij digitalisering uiteindelijk om draait. “Digitalisering is het middel, niet het doel”, zegt Wim Wauterickx. “De business vraagt op zich niet naar iets digitaal, wel naar een oplossing die productiviteit, bereikbaarheid en betere samenwerking biedt. Dat maakt het ook moeilijk om de digitale transformatie meetbaar te maken. Dat leidt je niet af uit het gebruik van tools, maar meet je met concrete business KPI’s.” Bovendien is het vaak de eindklant die aan de basis van het digitale traject ligt. Het is de klant die hier en nu een oplossing wil voor zijn behoefte. En dan biedt het digitale kanaal doorgaans de snelste en efficiëntste manier…

Dit artikel is gebaseerd op een rondetafelgesprek met:
 • Marc Scheir, IS/IT Project Manager, Volvo Car Belux
 • Stefan Van de Velde, ICT-manager, Nationale Bank van België
 • Nathalie Vuylsteke, Digital Collaboration Specialist, Barco
 • Tim Blanckaert, Facilities Director, Securex
 • Luc Verbist, CIO, Vinçotte
 • Davy Haesen, ICT Director, SBB
 • Wim Wauterickx, ICT & Security Manager, VRT
 • Johan De Belie, Digital Transformation Evangelist, Proximus
 • Margaret Denis, directeur Cultural Change & Digital Workplace Transformation, Proximus
 • Bart Watteeuw, Director Enterprise IT Solutions, Proximus
 • Gaëtan Willems, Head of Enterprise Networking & UCC, Proximus
 • Dana De Ruyter, Marketing Enterprise Business Unit, Proximus

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One