×
×

Digitale transformatie in de gezondheidszorg

door Proximus teamProximus15/06/2018

Digitale transformatie in de gezondheidszorg
De digitale transformatie binnen de gezondheidszorg past binnen een integrale patiëntgerichte strategie. Met als inzet de integratie van de gebruikte technologieën ten behoeve van artsen en patiënten en met het oog op een optimale zorgervaring.

Wilt u meer weten over digitale zorg?

White paper  Ontdek alles over e-health

Digitale transformatie in het teken van realtimezorg volgens vier experts

François Burhin, CEO EpiCURA

Voor François Burhin betekent digitale transformatie het in goede banen leiden van een diepgaand veranderingsproces. Van artsen en patiënten tot de minst zichtbare onderdelen van de organisatie: de hele ziekenhuisstructuur moet flexibel zijn, terwijl ook externe partners moeten betrokken worden bij het transformatieproces. Volgens hem staat de toekomst van de sector in het teken van onbeperkte mobiliteit met volledig mobiele actoren. Dit is zeker het geval bij EpiCURA dat voor een multisitemodel heeft gekozen.

Bruno Liénard, CIO EpiCURA

Bruno Liénard wijst op de (gerichte) aanpak van het ziekenhuisnetwerk. Digitalisering is dé manier om een permanente dienstverlening te garanderen, met de patiënt als gemene deler. Bruno Liénard is actief betrokken bij het pure IT-aspect van de transformatie en onderstreept het belang van een lichtjes overgedimensioneerde gegevensopslagcapaciteit om flexibel te kunnen inspelen op het toenemende datavolume in de toekomst.

quote

De toekomst is er een van totale intra- en extramurale mobiliteit gericht op mobiele actoren in de gezondheidszorg.

quote

François Burhin, CEO EpiCURA

Frederic De Wallens, Account Executive, Proximus

De technologische ondersteuning die Proximus biedt bij de digitale transformatie in de gezondheidszorg is van grote waarde. Zo benadrukt Frederic De Wallens, die voorstander is van een ecosysteem dat de uitwisseling van (medische) gegevens standaardiseert en vergemakkelijkt door middel van automatisering en snelgroeiende mobiele datacommunicatie. Voor hem staat hierbij één doel voorop: efficiënte en kwaliteitsvolle communicatie.

Dave O’Shaughnessy, Healthcare Practice Leader, Avaya

Als expert op gebied van Enterprise Communication Solutions, zegt Dave  O’Shaughnessy dat het ziekenhuis als locatie voor consultaties in de toekomst nog slechts een klein onderdeel van het parcours van de patiënt zal uitmaken. De technologie moet communicatie in realtime met de medische staf mogelijk maken, op alle niveaus en ongeacht de locatie. De oplossing bestaat uit het consolideren van de verschillende communicatiekanalen binnen een geïntegreerd platform.

Of het nu gaat om e-health, digitale gezondheid of geconnecteerde gezondheid, het hoofddoel is duidelijk: de communicatie en uitwisseling van medische gegevens verbeteren, versnellen en uitbreiden. Voorbeeld van innovatie voor EpiCURA.

Wat is digitale gezondheid?

Frederic De Wallens: “Het begrip is zeer ruim. Maar bij de concrete innovatieve oplossing gekozen door EpiCURA, draait het om de overgang naar software as a service en het gebruik van het openbare netwerk van Proximus. Het gaat hierbij om een primeur! Dit zet de deur open voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties die EpiCURA het tijdperk van de e-health zullen binnenloodsen. Zo krijgen patiënten de mogelijkheid hun gezondheid actief op te volgen. Terwijl het verzorgend personeel ontlast wordt van taken die losstaan van hun primaire functie om zich volledig te kunnen concentreren op de patiënt en de ontplooiing van medische praktijken. We mogen ook de economische aspecten verbonden aan de behandeling van ziekten niet uit het oog verliezen. Reden temeer om de ontwikkeling van de digitale gezondheid te versnellen.”

Bruno Liénard: “E-health maakt nu al onderdeel uit van onze activiteiten. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van het IoT bij zuurstoftherapie of peritoneale dialyse. De analyse van de monitoring kan vanop afstand worden uitgevoerd en de gegevens worden in realtime doorgestuurd naar de behandelend arts.”

Zorgt de toenemende hoeveelheid gegevens niet voor opslagproblemen?

Bruno: “Er worden tegenwoordig veel meer gegevens geproduceerd en vooral opgeslagen. De nieuwe regelgeving op dit gebied dwingt ons er gelukkig toe processen te ontwikkelen om de hoeveelheid gegevens te beperken. Bij EpiCURA worden de meeste data gegenereerd door de dienst medische beeldvorming, met steeds verfijndere resultaten die meer en meer opslagcapaciteit vereisen. Momenteel gaat het om 400 TB aan gegevens. Onze systemen zijn gedimensioneerd om tot vijf jaar aan medische beelden op te slaan. In de toekomst zullen we de capaciteit van onze installaties verder moeten uitbreiden om flexibel te kunnen blijven werken. De oplossing ligt in een hybride opslagsysteem, verdeeld tussen de cloud en de eigen servers.”

François Burhin: “Een ding is zeker, het datavolume zal blijven groeien. De onderlinge verbinding van onze gebouwen via glasvezel maakt eveneens deel uit van onze strategie. Zelfs de kleinste sites zijn aangesloten. Een must voor een geslaagde digitale transformatie.”

quote

EpiCURA is het eerste ziekenhuisnetwerk dat het openbare netwerk gebruikt om te slagen in zijn mobiliteitsuitdaging.

quote

Frederic De Wallens, Account Executive, Proximus

En hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens?

Bruno: “We hebben uiteraard niet op de AVG gewacht om over de bescherming van onze gegevens na te denken. Of beter gezegd de data van onze patiënten, want het gaat uiteindelijk om hun gegevens. De data van een medisch dossier zijn uiteraard bijzonder gevoelig. Onze sector, en EpiCURA in het bijzonder, staat op het vlak van gegevensbescherming al veel verder dan de meeste bedrijven en organisaties uit andere sectoren. Medische dossiers zijn ontworpen om een volledige opvolging van de inzage en inhoud van de gegevens te garanderen. We zijn dan ook goed gewapend om onze gevoelige gegevens te beschermen. We werken bij de implementatie van het AVG-proces bovendien samen met de ziekenhuisverenigingen.”

In hoeverre draagt de digitalisering van het parcours van de patiënt bij tot een betere zorgervaring?

François: “Ons concept voor een betere patiëntervaring begint bij de personalisering van het medisch parcours. Van het maken van een afspraak tot het medisch dossier: alle informatie moet rechtstreeks en geïntegreerd doorstromen. De digitalisering maakt zo een einde aan de overlapping van gegevens en zorgt voor een realtime update van het afgelegde parcours. En voor alle duidelijkheid, bij ons gaat digitalisering hand in hand met een structuur op mensenmaat. Dit is een kernpunt van onze strategie.”

EpiCURA is een ziekenhuisnetwerk in de regio Bergen-Borinage en Aat. De organisatie telt 806 bedden, 2.750 werknemers en 450 artsen verspreid over 3 ziekenhuiscentra en 7 satellietlocaties.

In de praktijk

Het ziekenhuisnetwerk EpiCURA speelt een voortrekkersrol op gebied van digitale transformatie. Het transformatieproces is een langetermijnproject, maar de basiselementen zijn essentieel voor een multisite-organisatie die inzet op integrale mobiliteit. Een nadere kijk op dit unieke project op gebied van geïntegreerde communicatie.

Vereenvoudiging in de dagelijkse praktijk

Voordat de conventionele telefooncentrale werd vervangen door de ‘Unified Communications’-oplossing van Proximus & Avaya, beschikten de medewerkers van EpiCURA over twee of zelfs drie telefoons. Het callcenter kende een uitvalpercentage van ruim 40% en de mobiliteit tussen de verschillende sites was behoorlijk problematisch. Tegenwoordig hebben alle actoren binnen het ziekenhuisnetwerk de mogelijkheid om onderling samen te werken ongeacht de locatie, het tijdstip of de gebruikte apparatuur. Een gemeenschappelijk platform met onbeperkte flexibiliteit.

Een callcenter als zenuwcentrum

De nieuwe geïntegreerde oplossing die geïmplementeerd werd bij EpiCURA zorgt ervoor dat oproepen binnen de 20 seconden worden behandeld en biedt een apart berichtensysteem voor de verschillende medische disciplines, evenals een gepersonaliseerde opvolging van patiënten. Per kwartaal worden ongeveer 250.000 oproepen verwerkt. Met optimaal gebruikscomfort voor zowel de patiënten als het personeel van het callcenter.

Een unieke patiëntervaring

Een van de uitdagingen voor EpiCURA tijdens de digitale transformatie is het behoud van nauwe contacten met de patiënt. Om dit te realiseren moet de overdracht van informatie, vanaf het maken van een afspraak tot de medische opvolging op afstand, vlekkeloos verlopen. Het ontbreken van overlappende informatie en de uitvoering van updates in realtime stelt de 2.500 medewerkers van EpiCURA in staat om patiënten persoonlijk te benaderen dankzij een compleet overzicht van hun dossier.

Verandermanagement en bedrijfsapplicatie

De implementatie van nieuwigheden vereist een weldoordacht verandermanagement. De EpiCURA-oplossing is gebaseerd op een patiëntgerichte voorlichtingscampagne en een innovatief initiatief in de ziekenhuissector: de ‘ambassadeurs van de nieuwe telefonie’. Dit team van interne experts faciliteert het veranderingsproces door het aanbieden van ondersteuning op maat van alle betrokkenen.

quote

Onze digitale transformatie is een investering en geen kostenpost.

quote

François Burhin, CEO EpiCURA

Geïntegreerde communicatie in plaats van gegevenssilo’s

De digitalisering van de gezondheidszorg kan worden benaderd vanuit het perspectief van de patiënt of de behandelaar. Hoe kijkt Avaya als gespecialiseerd bedrijf op gebied van ‘Unified Communications’ aan tegen deze tendens en de situatie bij EpiCURA in het bijzonder? “De digitale transformatie binnen deze sector vertaalt zich in het vervangen van een enorme berg paperassen en verspreide informatie door een efficiënt gedigitaliseerd persoonlijk patiëntendossier. Compleet met volledige traceerbaarheid van gevoelige gegevens. Hiermee zijn we eindelijk beland in het tijdperk van proactiviteit en behandelingen op maat”, aldus Dave O’Shaughnessy, expert bij Avaya.

Avaya is wereldleider op gebied van Unified Communications-oplossingen en de levering van software en services aan contactcenters.

Waar de digitale revolutie ons ook zal leiden, we willen de toonaangevende, betrouwbare ICT-partner blijven voor bedrijven. Met toekomstzekere oplossingen die hen helpen om slimmer te werken en beter te leven. 

Ontdek alle digitale mogelijkheden binnen de gezondheidszorg en download de white paper op www.proximus.be/zorg.

Meer nieuws over:

  • digitale transformatie
  • E-healthcare

Nieuws filtering op :

Ander nieuws

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons