Jo Caudron: “Digitalisering is niet hetzelfde als digitale transformatie”

Gepubliceerd op 08/12/2020 in Inspireren

Jo Caudron: “Digitalisering is niet hetzelfde als digitale transformatie”

Jo Caudron is oprichter van Scopernia. Hij adviseert wereldwijde spelers over de opportuniteiten en valkuilen van de digitale transformatie. In dit interview gaat hij in op hoe die transformatie onze maatschappij en onze businessmodellen verandert.

U stelt dat digitale transformatie de maatschappij in zijn geheel verandert. Hoe ziet u dat?

Jo Caudron: “Onze samenleving verandert in haar kern. We denken op een totaal andere manier over werk, wonen, mobiliteit, klimaat en gezondheid dan pakweg enkele jaren geleden. We willen bijvoorbeeld mondiaal actief zijn, zonder ons te moeten verplaatsen. Die evoluties zijn allemaal aan elkaar gelinkt en beïnvloeden de manier waarop we denken, leven én ondernemen.”

“Overal zorgen die maatschappelijke evoluties voor disruptie. Of het nu gaat om de reissector, de HR-wereld of de muziekbranche. Digitale transformatie is dan geen kwestie meer van een kosten- of opbrengstenmodel, het gaat in de eerste plaats om overleven. Je kan het vergelijken met het overwinnen van een ziekte. Net als een genezen patiënt met herwonnen enthousiasme vaak uitgroeit tot een betere versie van zichzelf, biedt die maatschappelijke transformatie kansen voor bedrijven om te groeien.”

Hoe maakt een onderneming best gebruik van die kansen?

“Ik gebruik het acroniem SUPER om met de veranderingen om te gaan: See, Understand, Plan, Enable, Run:

  • See: kijk over de muren van je vertrouwde omgeving. Wie zich enkel baseert op beurzen en magazines uit zijn sector, mist het grotere plaatje.
  • Understand: schat de impact van verandering op jouw business in.
  • Plan: ga er ook effectief mee aan de slag.
  • Enable: zet alle pionnen, mensen en technologieën op de aangewezen plaats.
  • Run: als laatste stap voer je alles uit.”

Vindt u dat Begische bedrijven de kansen van de digitale transformatie grijpen?

“In veel gevallen digitaliseren ondernemingen alleen hun bestaande processen. Ze creëren een nieuwe website, zetten in op sociale media en bouwen een chatbot. Uiteindelijk verkopen ze nog steeds dezelfde producten. Dat beschouw ik niet als een transformatie.”

“Echte transformatie ontstaat pas wanneer een organisatie erin slaagt zijn businessmodel aan te passen in functie van de huidige en toekomstige maatschappelijke tendensen. Denk bijvoorbeeld aan de muziekindustrie, waar we in hoofdzaak niet langer platen kopen, maar ons abonneren op een streamingdienst. Of denk aan elektronisch rijden en autodelen die de automobielindustrie dooreenschudden.”

Echte transformatie ontstaat als een organisatie zijn businessmodel aanpast in functie van de maatschappelijke tendensen.

Jo Caudron, transformatiestrateeg

author

Lopen we in België achter op het vlak van digitale transformatie?

“De meeste toonaangevende technologiespelers bevinden zich – op enkele uitzonderingen na – in China en de Verenigde Staten. Moeten we daarom de handdoek in de ring gooien? Zeker niet. Er blijft voldoende ruimte voor diversificatie, onder meer op het vlak van lokaliteit en dienstverlening.”

“Globale modellen bieden ook opportuniteiten: internationale boekingsplatformen krijgen bij ons voet aan de grond, maar het restaurantbezoek zelf blijft een lokale ervaring. Waarom zouden Belgische telecomspelers de innovaties van wereldspelers niet faciliteren? Bedrijven die enkel hetzelfde als Amazon bieden, moeten zich dringend heruitvinden.”

Bieden onze overheden voldoende ondersteuning?

“Het ontbreekt de beleidsmakers volgens mij aan visie. Ze leggen een stukje van de puzzel, maar missen het totaalbeeld. Net als veel bedrijven gaan ze ervan uit dat de wereld er over tien jaar nog altijd hetzelfde uit zal zien als vandaag, maar dan gewoon wat meer digitaal. Ze onderschatten de maatschappelijke evoluties. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten daarom ook leren omgaan met verandering. Wendbaarheid en veerkracht zijn meer dan ooit sleutelwoorden om een bedrijf en een loopbaan de toekomst in te loodsen!”

Jo Caudron is al jaren actief als digitaal ondernemer en adviseur, onder meer met zijn innovatiebedrijf ScoperniaNieuw venster, het vroegere Duval Union Consulting. Hij is een populaire spreker en auteur van bestsellers als ‘De wereld is rond’.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One