Digitale tools voor een betere work-lifebalans

Gepubliceerd op 02/03/2022 in Inspireren

Digitale tools voor een betere work-lifebalans

Vanop afstand de connectie met de collega’s versterken en bovenal een nieuwe work-lifebalans vinden. Dat zijn twee uitdagingen voor thuiswerkers waarbij nieuwe tools kunnen helpen, onder meer om stresspieken te leren herkennen.

Ook tijdens de coronacrisis bleef Proximus het welzijn van zijn medewerkers nauwgezet opvolgen. “Het thuiswerk had een positief effect”, zegt Sabine De Brauwer, preventie-adviseur psychosociale aspecten bij Proximus. “Het algemene welzijn evolueerde positief.” Toch zorgde het thuiswerk ook voor nieuwe uitdagingen. “Mensen hebben nood aan informeel contact, om zo ook de connectie binnen het team – en tussen teams onderling – te versterken.” Proximus speelde daarop in door teamleaders extra ondersteuning te bieden.

“Teamleaders leren daarbij correct inschatten wat goed loopt en wat beter kan”, legt Sabine De Brauwer uit. “Zij tonen op hun beurt aan hun team dat het goed is om te ventileren: om te zeggen wat oké is, maar ook welke problemen er zijn. Het gaat erom teams beter te laten samenwerken. Ook vanop afstand – online – kunnen teamleaders de veerkracht van hun teamleden helpen versterken of kunnen teamleden elkaars werk beter leren waarderen. Een succesvol project, een verjaardag: al die dingen moet een team ook vanop afstand kunnen vieren.”

Juiste balans

Tegelijk blijkt thuiswerk toch heel vaak een uitdaging op het vlak van work-lifebalans. “We hebben daar het work smarter charter voor ontwikkeld”, zegt Sabine De Brauwer. “Ook als je thuis werkt, bouw je best rituelen in om je werkdag te starten en af te sluiten.” In de praktijk blijken medewerkers thuis vaak meer werk te verzetten dan op kantoor, bijvoorbeeld door ook ’s avonds nog door te werken.

Op termijn raakt de balans daardoor zoek. “Met de nodige tips & tricks tonen we onze medewerkers hoe ze best omgaan met onder meer hun dagindeling en het omgaan met tools wanneer ze thuiswerken.”

Bovendien neemt Proximus concrete initiatieven om het welzijn van de thuiswerkers verder te verbeteren. “Kenniswerkers zitten vaak de hele dag stil”, zegt Sabine De Brauwer. “We stimuleren onze medewerkers om meer te bewegen.” Dat kan via een app die hen aanzet om meer te stappen of te fietsen, of via de work-outsessies die te volgen zijn op Proximus TV.

“Via het programma Feel Great in the new now wordt heel veel focus gelegd op de veerkracht van onze medewerkers”, zegt Sabine De Brauwer. We kijken daarbij naar de jobeisen enerzijds en de hulpbronnen die medewerkers ter beschikking hebben anderzijds. Deze kunnen persoonsgerelateerd zijn (mate van zelfvertrouwen, assertiviteit...) of werkgerelateerd (mate van ontwikkelsopportuniteiten en autonomie, feedback…). Dat helpt hen de juiste balans te vinden en stress te vermijden.

Digitale tools helpen onze medewerkers tijdens thuiswerk. Ze zetten hen bijvoorbeeld aan om meer te bewegen.

Sabine De Brauwer, Preventie-adviseur psychosociale aspecten bij Proximus

author

Grenzen in kaart

Een nieuwe tool waarmee Proximus een pilootproject opstartte is MoNoA, een wearable die toelaat heel gericht je stressniveau in kaart te brengen – en concrete stappen te zetten om die stress te verlagen. “Ik ben het type medewerker dat blijft doorwerken en zo over zijn eigen grenzen zou gaan”, zegt Stijn Bogaerts, IoT Solution Manager bij Proximus en oprichter van MoNoA. “Ik zocht een oplossing om die grenzen zichtbaar te maken.” Een fitnesstracker neemt de sportactiviteit van de persoon als startpunt. Voor werksituaties bleek dat niet het meest geschikt. MoNoA vertrekt daarom vanuit de persoon zelf.

De naam MoNoA is afgeleid van het Japanse ‘mono no aware’, een onvertaalbare uitdrukking die verwijst naar de vergankelijkheid van alles. “Het gaat erom te ontdekken waar je grenzen liggen”, legt Stijn Bogaerts uit, “wanneer je te ver bent gegaan en wanneer je moet recupereren.” MoNoA werkt met een kleine wearable die je onder je polshorloge plaatst.

De sensor meet de galvanische huidgeleiding die de mogelijkheid biedt om jouw stresspatroon in kaart te brengen. “Dat is net de moeilijkheid”, zegt Stijn Bogaerts. “Mensen weten niet exact wanneer ze onder stress stonden. Ze voelen alleen de vermoeidheid of de hoofdpijn achteraf.” Dankzij MoNoA visualiseren we hoe jouw lichaam reageert op dagelijkse situaties. Zo zie je wat jouw lichaam ervaart als stressvol of als rust.

We weten vaak niet exact wanneer we onder stress stonden. We voelen alleen de vermoeidheid of de hoofdpijn achteraf.

Stijn Bogaerts, IoT Solution Manager bij Proximus en oprichter van MoNoA

author

Minder stress

MoNoA brengt de stresspieken in kaart, zodat de gebruiker exact weet op welke momenten dat gebeurde, en dus welke activiteiten of omstandigheden er de oorzaak van waren. Het MoNoA-ecosysteem – met specialisten op het vlak van onder meer voeding, nachtrust, beweging en mindfulness – geven tips om het stressniveau te doen dalen.

Stijn Bogaerts: “Ook dat is heel persoonsgebonden. De ene persoon vindt rust in muziek, de andere in wandelen of tv-kijken.” De oplossing is persoonlijk, maar kan evengoed een team helpen. Door de data van collega’s uit eenzelfde team geanonimiseerd te aggregeren, ontstaat een zicht op het stressniveau van de hele groep.

“We hebben erg veel geleerd uit het pilootproject met MoNoA”, zegt Sabine De Brauwer. “We willen het gebruik van de tool nog verder verfijnen, onder meer in het kader van de individuele begeleiding van teamleden.” Het inzicht dat MoNoA biedt, zou bijvoorbeeld toelaten voor bepaalde profielen – denk aan de medewerkers van contactcenters – heel gericht en op het juiste moment ontspanningsmomenten in te bouwen. “Belangrijk is dat we dat soort tools goed integreren in onze hr-processen”, besluit Sabine De Brauwer, “gebaseerd op de concrete noden van de medewerkers en gebruikt in functie van een concrete strategie.”

Emoties in kaart

Bij een ander onderzoekstraject slaagde Proximus erin de emoties van medewerkers te meten binnen de context van een transformatietraject. “Wilde je vroeger peilen naar de emoties van de medewerkers, dan moest je een enquête opzetten”, zegt Sabine De Brauwer. Dat is een oefening die niet alleen veel inspanning vraagt, maar ook pas met ruime vertraging resultaat oplevert. “We wilden graag in real time zicht krijgen op emotie.” Proximus baseerde zich hiervoor op de comments van medewerkers bij nieuwsberichten op het intranet, uiteraard op een manier die in lijn is met wat de wetgeving op het vlak van privacy voorschrijft.

“We hebben meetmomenten gepland op verschillende tijdstippen doorheen de transformatie”, legt Sabine De Brauwer uit. “Vervolgens hebben we op die berichten AI-tools voor tekstanalyse van Microsoft en IBM losgelaten. Tegelijk toetsten we met hr af welke emoties er in een specifieke afdeling overheersten.” De resultaten bleken in dezelfde lijn te liggen. “Ze geven een trend aan over wat er binnen een afdeling leeft”, besluit Sabine De Brauwer, “wat hr helpt om gerichter op een specifieke situatie in te spelen.”

Sabine De Brauwer studeerde psychologie en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. De voorbije 28 jaar bouwde ze haar loopbaan uit bij Proximus, waarvan de laatste vijf jaar als preventie-adviseur psychosociale aspecten.

Stijn Bogaerts studeerde voor technisch commercieel adviseur aan de Arthesis Plantijnhogeschool van de Provincie Antwerpen en behaalde een executive Master in Business administration aan de Antewerp Management School (AMS). Hij is IoT Solution Manager bij Proximus en oprichter van MoNoA.

Meer weten over hybride werken?

Lees ons e-book Nieuw venster

Connecteer medewerkers en klanten.

Lees meer: digitale werkplek

Experts

Onze experten houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT professionals.

Andere artikels van Experts