Waarom België niet achter staat op vlak van digitale transformatie

Gepubliceerd op 03/05/2018 in Inspireren

Waarom België niet achter staat op vlak van digitale transformatie

“De digitale wereld biedt opportuniteiten voor iedereen”, zegt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. “Hier wint niet de grootste, maar de snelste met een authentieke, unieke oplossing.”

Wat met België?

Als het over digitalisering gaat, staat België binnen Europa nog altijd aan de kop van het peloton. Met die positie moeten bedrijven en burgers voluit kansen grijpen. “De deur naar de digitale wereld staat open voor iedereen. Na de early adopters volgt nu het grote publiek. Ik zie de digitalisering vooral als iets dat het leven van elke burger aangenamer maakt en tegelijk kansen biedt aan de bedrijven.”

Welke rol is daarbij weggelegd voor de digitale identiteit?

“De elektronische identiteit is essentieel. Belangrijk is dat we het juiste evenwicht vinden tussen betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De kaartlezers en tokens uit het verleden boden die betrouwbaarheid, maar waren niet altijd even handig. We moeten de middenweg vinden. De elektronische identiteitskaart bestaat in ons land intussen 15 jaar. We liepen daar in die tijd mee voorop. Maar de mogelijkheden van eID zijn nooit voluit benut. Vandaag staan we opnieuw in een positie waarin we de toon kunnen aangeven. De overheid heeft een kader gecreëerd om digitale authenticatie mogelijk te maken, met itsme® als resultaat.”

Het ondernemerschap in België gaat echt door een transformatie. De Scandinavische landen kunnen daarbij inspiratie bieden.

- Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post.

Met Digital Belgium heeft u prioriteiten gesteld voor de digitale toekomst van ons land: digitale infrastructuur, digitale veiligheid, digitale overheid, digitale economie en digitale vaardigheden en jobs. Waar liggen de focuspunten voor de komende twee jaar?

“We hebben de voorbije tijd sterk ingezet op infrastructuur en wetgeving, onder meer met het kader voor e-commerce en de tax shelter voor start-ups. Belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren zijn de digitale overheid en de digitale vaardigheden. Zo hebben we een specificatie voor de eBox uitgeschreven. Alle overheden, burgers en bedrijven moeten elektronische documenten kunnen uitwisselen via die ene digitale brievenbus. Een platform als Doccle geeft intussen al toegang tot de eBox. Je kunt het vergelijken met de manier waarop itsme® is ontstaan. Ook hier maken we optimaal gebruik van het volume en de innovatiekracht van de bedrijven. En dat de overheid de eBox ook zelf gebruikt, zorgt daarbij voor een boost.”

Het tweede aandachtspunt is dat van de digitale vaardigheden. Waarom zijn die zo belangrijk?

“Omdat ze overduidelijk een bottleneck aan het worden zijn. Bedrijven moeten vandaag medewerkers hebben met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de digitale wereld: ze moeten met een tablet overweg kunnen, ze moeten vertrouwd zijn met digitale marketing, enzovoort. Die vereisten gelden trouwens niet alleen voor nieuwe medewerkers. Het is ook belangrijk om de bestaande mensen bij te scholen. Met het Digital Skills Fund investeert de overheid zes miljoen euro per jaar om mensen digitale vaardigheden aan te leren. In 2017 hebben we daarmee 41 projecten gefinancierd. Eén ervan was BeCode, waarmee we een opleiding webontwikkeling aanbieden voor jongeren die niet op school zitten, maar ook niet werken of elders een opleiding volgen. Ook dit jaar trekken we voor het Digital Skills Fund weer zes miljoen euro uit.”

Digitalisering is niet iets dat je overkomt. Je kunt het zelf mee vormgeven.

- Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post.

Merkt u in ons land soms nog een zekere drempelvrees voor het digitale tijdperk?

“De vraag is vooral hoe je de digitalisering bekijkt: niet als iets dat je overkomt, maar als iets waar je in meegaat en dat je zelf mee vorm geeft. Die ommezwaai is er intussen wel. De digitalisering biedt kansen aan iedereen, maar het blijft een uitdaging om er iedereen ook echt in te betrekken. Daarom heb ik met de werkgeversorganisaties meegewerkt aan Tournée Digitale, een reeks van interactieve infoavonden om zelfstandige ondernemers warm te maken voor e-commerce.”

Hoe situeert u Digital Belgium ten opzichte van de rest van Europa?

“We bevinden ons in de kopgroep van Europa. België geniet op het digitale vlak echt wel goed aanzien in de wereld. Maar alles kan uiteraard beter. Daarom bieden we bedrijven de kans om bij ons nieuwe technologieën te testen. Zo heeft Ericsson op de Corda Campus in Hasselt het eerste werkende 5G-netwerk van Europa geïntroduceerd, op een stuk radiospectrum dat de overheid ter beschikking stelt. Op het vlak van big data hebben we verschillende proeftuinen uitgewerkt, onder meer in samenwerking met minister van Sociale Zaken en Gezondheid Maggie De Block.”

Aan welke landen kan België een voorbeeld nemen om het nog beter te doen?

“We zien de verandering vooral bij onszelf gebeuren. Het ondernemerschap in België gaat echt door een transformatie. De Scandinavische landen kunnen daarbij inspiratie bieden. Onder meer op het vlak van start-ups staan zij een stuk verder dan ons. In andere domeinen – ik denk onder andere aan de biotechnologiesector – behoren wij dan weer tot de top. Maar het klopt dat je in de digitale wereld niet lang op je beide oren kunt slapen.”

Kan de burger nog volgen in een wereld die zo snel evolueert?

“Belgen lopen traditioneel niet graag voorop met het gebruik van nieuwe technologie. Daarom is het belangrijk dat de overheid en de bedrijven samen de kar trekken, om nieuwe initiatieven het nodige volume te geven. Ons onderwijs is goed, we hebben de infrastructuur en de koopkracht. Dat moeten we meer in ons voordeel inzetten.”

Welk advies heeft u daarbij voor de bedrijven?

“Kijk goed naar wat er rond je gebeurt met mobile, big data, Internet of Things, noem maar op. Het is belangrijk daar geen bedreiging, maar een opportuniteit in te zien. In de digitale wereld wint niet de grootste. Wel de snelste, met een authentieke, unieke oplossing. Daarom hebben we ook een wettelijk kader ontwikkeld voor de deeleconomie, zodat start-ups in België de kans krijgen iets te proberen. In de deeleconomie draait niet alles om grote spelers als Uber. In de praktijk zien we bij

Infrastructuur

Belgen verwend door netwerken

“In België is de infrastructuur het terrein van de privésector. En het is een succesverhaal. Met twee volledig uitgebouwde netwerken voor vast en mobiel verkeer zijn we in België behoorlijk verwend. Het neemt niet weg dat er nog hinderpalen bestaan. Ik denk met name aan de stralingsnormen en de moeilijke bouwvergunningsprocedures in Brussel. Maar de investering in het netwerk blijft in de toekomst een opdracht voor de betrokken operatoren. Tegelijk kan ook Europa nog heel wat doen. De digitale single market is er nog lang niet. Akkoord, roaming is afgeschaft, maar er blijven nog veel lokale wetten rond onder meer datalokalisatie, btw en auteursrechten. Europa zou meer kunnen doen, door dat soort zaken op Europees niveau aan te pakken.”

Alexander De Croo studeerde handelsingenieur aan de VUB en behaalde een MBA in de VS. Na een korte carrière bij The Boston Consulting Group stapte hij in de politiek. Hij was voorzitter van Open Vld, senator, volksvertegenwoordiger en minister van Pensioenen. Sinds 2014 is hij vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post.

Hoe ziet onze identiteit eruit in de toekomst en waarom moet die digitaal worden ?

Innovate Identity, een Brits bedrijf, legt uit.

6 tips voor het beveiligen van digital identity management

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One