Duurzaamheid gaat voor Decathlon breder dan klimaatambitie

Gepubliceerd op 04/03/2021 in Klantenverhalen

Duurzaamheid is voor Decathlon een begrip dat breder is dan hun klimaatambities. “Het gaat evengoed om mensenrechten, nieuwe bedrijfsmodellen en ethisch ondernemen”, zegt Joeri Moons, Sustainable Development Leader bij Decathlon België.

Duurzaamheid gaat voor Decathlon breder dan klimaatambitie

“We geloven sterk in science-based targets: doelstellingen die we nastreven op basis van data en analyse. We zijn in 2016 begonnen met het hele bedrijf in kaart te brengen: de voetafdruk van alle producten, het transport, de winkels, enzovoort. Dat is het ijkpunt om almaar beter te doen, met 2026 als richtpunt.”

Welke doelstellingen hanteren jullie daarbij?

“Klimaat en milieu zijn uiteraard belangrijk. Het gaat om zaken als het gebruik van hernieuwbare energie, de uitrol van CO2-neutrale levering per fiets in de binnenstad en een kleinere ecologische voetafdruk voor ieder product. Tachtig procent van wat we verkopen is het resultaat van eigen design en eigen productie. Voor die producten hebben we de hele supply chain in handen – en kunnen we dus vrij makkelijk ingrijpen. We kunnen bijvoorbeeld beslissen meer lokaal te produceren.”

“In het kader van duurzaamheid denken we ook aan diversiteit en inclusiviteit. We doen dat onder meer door sport toegankelijker te maken voor mensen met een beperking of door een aangepast prijsbeleid in armere landen. Daarnaast vinden we het belangrijk om duurzaamheid als een vaste waarde in onze bedrijfscultuur in te bedden. Het gaat bij ondernemen niet alleen om de financiële cijfers, maar ook om het feit dat het ethisch gebeurt.”

We bestuderen nieuwe businessmodellen met abonnements- of verhuurformules.

Joeri Moons, Sustainable Development Leader bij Decathlon België.

author

Wat met de recyclage of het hergebruik van oude producten?

“We zijn zelf geen recyclagebedrijf. Daarvoor werken we met partners. We nemen wel bepaalde producten terug, zoals fietsen en fitnesstoestellen. Die herstellen we en geven we zo een tweede leven. Evengoed kijken we naar nieuwe businessmodellen. We denken na over abonnements- of verhuurformules, zodat je meer sporten kunt beoefenen zonder telkens alle materiaal aan te kopen.”

Hoe staat de gemiddelde klant tegenover de verduurzaming en het maatschappelijk engagement van een merk als Decathlon?

“De klant verwacht van ons in de eerste plaats een goede oplossing tegen een correcte prijs. Dat we daarbij een duurzame oplossing leveren, vindt de klant zeker mooi meegenomen, maar dat mag niet ten kosten van de prijs gaan. Dat is voor ons de grote uitdaging.”

Welke concrete acties ondernemen jullie om de energie-efficiëntie van de Decathlon-winkels te verbeteren?

“In de winkels zorgen verlichting en klimaatregeling – verwarming in de winter, koeling in de zomer – voor het meeste energieverbruik. We hebben overal ledverlichting geplaatst. We beperken het verbruik verder via een goede monitoring. De werking van de verlichting en klimaatregeling is geprogrammeerd, zodat we ’s nachts of op sluitingsdagen geen onnodig verbruik hebben. Op onze gebouwen plaatsen we zonnepanelen. Die staan in voor dertig procent van ons verbruik. De energie die we daarnaast aankopen moet hernieuwbaar en lokaal geproduceerd zijn.”

Krijgen jullie ook de leveranciers mee in het duurzaamheidsverhaal?

“Ja, dat moet ook. Wij kunnen maar echt duurzaam zijn wanneer ook de andere schakels in de keten dat zijn. We leggen onze science-based targets voor aan onze belangrijkste leveranciers. Die vormen op hun beurt een voorbeeld voor hun partners. Zo bouwen we een duurzaam netwerk uit. Kijk, drie kwart van onze CO2-uitstoot als bedrijf hangt samen met de productie van ons assortiment. Daar kunnen we de grootste impact realiseren. Samen met enkele grote sportmerken, bijvoorbeeld, hebben we een charter ondertekend. Daarin engageren we ons om meer biotextiel te gebuiken en de productie ervan te ondersteunen en betaalbaar te maken.”

Heeft de coronacrisis een impact op het duurzaamheidsbeleid van Decathlon?

“Opvallend genoeg heeft corona ons beleid een boost gegeven. De evolutie richting meer duurzaamheid is een traag proces, dat bovenop het werk van alledag komt. Toen we de winkels tijdens de lockdown moesten sluiten, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om stil te staan en na te denken. Daar was plots volop tijd voor. In die periode zijn alvast heel wat nieuwe ideeën opgeborreld.”

Proximus ambieert CO2-neutrale supply chain tegen 2030

Lees het interview

Corona zet maatschappelijke verantwoordelijkheid van Proximus op voorplan

Lees meer

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One