Data taskforce tegen corona

Gepubliceerd op 25/03/2020 in Innoveren

Data taskforce tegen corona

Om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus, brengt de overheid data over de epidemie en mobiele data samen. De ‘Data Against Corona Taskforce’, waar Proximus deel van is, wil zo besmettingen indijken en risicogebieden identificeren.

In het kader van de uitbraak van het coronavirus zetten Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en Minister van Digitale Agenda en Privacy, Philippe De Backer, de ‘Data Against Corona Taskforce’ op.

Besmettingen indijken

Deze taskforce wil, met behulp van telecom- en epidemiologische data, informatie analyseren over de verspreiding van het virus. Met deze informatie wil de taskforce:

  1. Acties ondernemen om de oplopende curve van het aantal infecties uit te vlakken zodat de piek aan besmettingen minder hoog wordt en er minder mensen tegelijkertijd in de ziekenhuizen belanden;
  2. In een later stadium maatregelen nemen die de infectiecurve inkort;
  3. Een gedetailleerde evaluatie maken van de maatregelen die genomen werden om de besmetting in te dijken.

Overheid, experts en telecomoperatoren werken samen

De taskforce wordt geleid door Maggie De Block en Philippe De Backer. Zij worden ondersteund door data specialisten die eerder werkten op de Zica en Ebola crissisen, tech- en data experten en ruimtelijke epidemiologen. De taskforce wordt aangevuld met telecomoperatoren Proximus, Telenet en Orange die telecomdata zullen delen en helpen analyseren.

Risicogebieden in kaart brengen

De taskforce zal in de komende dagen en weken specifieke toepassingen uitwerken en testen. Enkele voorbeelden:

  • Voortplantingskaarten maken om te bepalen waar de ziekte zich waarschijnlijk zal verspreiden wanneer nieuwe gevallen zich voordoen;
  • Locaties met een hoger risico identificeren, bijvoorbeeld omdat er tal van individuen uit zone’s met belangrijke infectiehaarden passeren. Eventueel kunnen dan gerichte en lokale preventiecampagnes opgezet worden om te vragen deze locaties te vermijden of om tot grotere voorzichtigheid aan te zetten;
  • Potentiële quarantainegebieden identificeren en optimaliseren;
  • Gerichter communiceren via Be-Alert of andere kanalen.

De burger blijft beschermd en anoniem

De taskforce heeft één rode lijn waar ze niet over gaat: de privacy van de burgers. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. De identiteit van de burger blijft altijd volledig anoniem en beschermd. Zoals de GDPR voorschrijft werd er een uitgebreide DPIA (Data Privacy Impact Analyse) gemaakt en werd hierover het advies aan de de Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd. Deze bracht een positief advies uit dat gebonden is aan een aantal voorwaarden die strikt gerespecteerd zullen worden.

De mogelijke toepassingen zullen geselecteerd worden op basis van hun nut voor de volksgezondheid en hun respect voor de privacy van onze burgers. Ook in tijden van nood blijft vertrouwen in de gebruikte technologie en data in het bijzonder noodzakelijk. Daarom beoogt de Taskforce een volledige transparantie, zal ze communiceren over haar werkzaamheden en vooraleer bepaalde toepassingen geïmplementeerd worden.

Internationale interesse voor taskforce

Dit Belgisch initiatief wordt met interesse gevolgd door andere landen. Verworven kennis en goede praktijken zullen maximaal gedeeld worden om samen deze gezondheidscrisis te bestrijden.

Organisaties die denken te kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de taskforce door anonieme data aan te leveren kunnen een voorstel doen via mail: DataAgainstCorona@debacker.fed.be

Voor persvragen, gelieve caroline.leys@debacker.fed.be te contacteren.

Experts

Onze experten houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT professionals.

Andere artikels van Experts