IoT op Crammerock: meten is weten op de festivalweide

Gepubliceerd op 24/11/2021 in Klantenverhalen

Het muziekfestival Crammerock lokt jaarlijks 35.000 bezoekers naar Stekene. De organisatoren gebruiken verschillende technologieën die het evenement vlotter en veiliger laten verlopen. Bestuurslid Anthony De Block legt uit hoe IoT zijn weg naar de festivalweide heeft gevonden.

IoT op Crammerock: meten is weten op de festivalweide

Anthony De Block bekleedt de rol van logistiek verantwoordelijke. “Meten is weten”, luidt het devies van de ingenieur elektromechanica. “Tal van parameters dragen bij tot een geslaagd en veilig festival. Wanneer data je kunnen helpen om processen te bewaken en die te optimaliseren, dan moet je dat omarmen.” De organisatoren brachten eerst in kaart waar technologie hen van dienst kon zijn. “In coronatijden traden aspecten als CO2-concentratie en druktemeting op de voorgrond, maar ook de windsnelheid en het toiletverbruik boden het nodige potentieel”, aldus Anthony De Block.

CO2- en windmetingen

Festivalorganisatoren moeten omwille van het coronavirus de nodige maatregelen treffen, opdat de CO2-waarden binnen de vooropgestelde normen blijven. “Aan CO2-meters geen gebrek, maar slechts één leverancier bood ons de mogelijkheid om de CO2-waarden in real time op de smartphone te raadplegen”, blikt Anthony De Block terug. “We koppelden de windmeter - een cruciaal onderdeel binnen ons evacuatieplan - aan dezelfde IoT-module en konden op die manier meteen ook de windimpact vanop afstand oproepen.”

Daarnaast mat ook Proximus de luchtkwaliteit op Crammerock. Reinout Genbrugge, sales manager bij Proximus: “We plaatsten op verschillende locaties meettoestellen van InsightAir. Die gaven ons onder meer inzicht in het effect van het openen van de deuren op de luchtkwaliteit. Het laat ons ook toe om in functie van toekomstige projecten in te schatten welke factoren die luchtkwaliteit beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om deuren automatisch te openen op basis van CO2-metingen. Het is wel belangrijk om te weten welke eisen organisatoren exact aan de luchtkwaliteit stellen. Dergelijke proefopstellingen bieden daartoe extra input.”

Dat ook de stroomgeneratoren uitgerust waren met meetapparatuur, bleek eveneens van grote waarde. Anthony De Block: “Ik vind het belangrijk om de stroombehoeftes en het piekverbruik te kennen. Je wil niet overdimensioneren, maar tegelijk te allen koste vermijden dat het festival zonder stroom valt. IoT maakt het mogelijk om de relevante stroomparameters af te lezen en tijdig in te grijpen waar nodig. We leren zo waar we grote stroomgroepen bij een volgende editie mogelijk door kleinere kunnen vervangen.”

Een externe firma stond garant voor het monitoren van de pompen om het water van de toiletten af te voeren en zelfs de dispensers met ontsmettingsmiddel waren voorzien van IoT-technologie.

Realtime Crowd management

Crammerock biedt graag een platform aan (proef)projecten vanuit het onderwijsveld. Proximus bracht dit jaar in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool en de Universiteit Antwerpen de mensenmassa in kaart. Proximus Realtime Crowd Management creëerde aan de hand van de signalen van de mobiele telefoons een accuraat beeld van het aantal aanwezigen op een bepaalde locatie en een bepaald tijdstip.

Inzicht in de mensenmassa leert ons onder meer welke bands de grootste in- en uitstroom teweeg brengen.

Anthony De Block, organisator Crammerock

Proximus plaatste tevens 3D-camera’s en liet studenten manuele tellingen met een klikker uitvoeren. “Die informatie maakt het mogelijk om onze metingen via Realtime Crowd Management af te toetsen en verder te preciseren. Afhankelijk van de noden van de organisatie kunnen we met behulp van die 3D-camera’s nog fijnmaziger te werk gaan”, aldus Reinout Genbrugge.

Anthony De Block: “Die informatie interesseert ons sterk. Ze leert bijvoorbeeld welke bands de grootste in- en uitstroom teweeg brengen en waar de bezoekers zich op een bepaald tijdstip bevinden. Op basis van de eerste data die we ontvingen, stelden we bijvoorbeeld vast dat van de 17.500 aanwezigen per dag er zich 12 tot 13.000 simultaan op het festivalterrein bevinden. Dan is het goed om weten of de resterende bezoekers vooral richting de camping trekken of gewoon even andere oorden opzoeken.”

Belang van connectiviteit

Proximus blijkt eveneens een cruciale schakel voor alle IoT-toepassingen op Crammerock. “Proximus plaatst al vele jaren een extra gsm-mast op het festivalterrein. Die connectiviteit stond vroeger vooral in het teken van het bezoekerscomfort, maar zorgt nu ook voor de bedrijfszekerheid en snelheid van onze verschillende IoT-oplossingen. Net dankzij die extra mast konden de aanwezigen van 4G-connectiviteit genieten, aangezien de netwerken van de andere operatoren op het terrein beperkt bereik hadden.”

De meerwaarde van IoT schuilt volgens Anthony De Block in de combinatie van realtime data en de mogelijkheid tot analyses achteraf. Hij ziet dan ook naar de toekomst toe nog mogelijkheden om met behulp van geconnecteerde toestellen en slimme technologieën Crammerock verder te stroomlijnen. “Ik denk onder meer aan het monitoren van de biertanks en het debiet ervan, het scannen van de drankvoorraad en het bekerverbruik. Cashless payment lijkt eveneens een mooie toekomstgerichte piste.”

De meerwaarde van IoT schuilt zowel in realtime inzicht als in de analyses achteraf.

Anthony De Block, organisator Crammerock

Het tweedaagse festival Crammerock sluit jaarlijks de zomervakantie af. Wat ooit kleinschalig begon naar aanleiding van het tienjarige bestaan van Jeugdhuis De Cramme groeide uit tot een vaste waarde op de festivalkalender.

Anthony De Block nam die expansie vanaf de eerste rij waar. Eerst als medewerker en sinds eind 2011 als bestuurder leidt hij het gebeuren mee in goede banen. Hij is in het dagelijkse leven projectingenieur bij Van Hooste Mechanisatie in Stekene.

Ontdek de vele mogelijke IoT-toepassingen en welke rol Proximus hierin speelt.

Hebt u nog vragen?

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One