Camera’s maken verkeer veiliger

door One magazineKlantenverhalen27/02/2013

Camera’s maken verkeer veiliger

Comments

Vanuit een hypermoderne controlekamer in Antwerpen leidt het Verkeerscentrum het verkeer op de Vlaamse ring- en snelwegen in goede banen. Daar komen de beelden van ruim zevenhonderd verkeerscamera’s samen.

Het Verkeerscentrum ondersteunt de Vlaamse overheid met informatie en advies rond verkeer en mobiliteit. Het Verkeerscentrum is een kenniscentrum dat expertise opbouwt rond strategische verkeersmodellering, het verzamelen van verkeersgerelateerde data en het opstellen van mobiliteitsindicatoren. “Tegelijk heeft het Verkeerscentrum als taak de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid op het Vlaamse hoofdwegennet te garanderen en te verhogen”, zegt Jean-Pierre Vijverman, afdelingshoofd van het Verkeerscentrum. Dat gebeurt vanuit het Traffic Control Centre (TCC) in Antwerpen, van waaruit de medewerkers van het Verkeerscentrum dag en nacht de verkeersafwikkeling op het Vlaamse hoofdwegennet opvolgen, begeleiden en sturen, onder meer via dynamische verkeerssignalisatie. Met gerichte verkeersinformatie worden weggebruikers via het internet, radio en RDS/TMC ingelicht over de actuele verkeerstoestand.

 

Blik op het verkeer

Het team Technische Infrastructuur onderzoekt hoe het gebruik van technologie het Verkeerscentrum in de praktijk kan ondersteunen. Het team staat in voor het beheer van de operatorruimte, van waaruit het Verkeerscentrum de dynamische signalisatie bedient. “Het gaat om een honderdtal borden waarop we routeadvies of waarschuwingen plaatsen”, zegt Sven Geerts, directeur-ingenieur van het team Technische Infrastructuur. “Daarnaast beschikken we ook over rijstrooksignaliseringsborden.” Die geven boven de rijstrook de maximumsnelheid aan, om zo de staart van een file te beveiligen. Voor de werking van het Verkeerscentrum is een degelijke monitoring van het verkeer onontbeerlijk. Dat gebeurt via lussen in het wegdek, waarmee het Verkeerscentrum informatie verzamelt over de densiteit van het verkeer, maar ook aan de hand van zowat zevenhonderd verkeerscamera’s. Die laten de medewerkers van de controlekamer toe om visueel vast te stellen wat de problemen zijn bij een ongeval of een file.

 

Nieuwe noden

Zowat een jaar geleden verhuisde het Verkeerscentrum vanuit zijn oude locatie aan de Craeybeckxtunnel naar een nieuw gebouw nabij het station Antwerpen-Centraal. “De oorspronkelijke controlezaal was gebouwd voor de ondersteuning van de hoofdwegen in de regio Antwerpen”, vertelt Tom Sanders, ingenieur bij het Verkeerscentrum. “Naarmate het actieterrein van het Verkeerscentrum uitbreiding nam – met onder meer Brussel, Gent en de E313 – bleek duidelijk dat er nood was aan een nieuwe aanpak.” In het nieuwe Verkeerscentrum was er behoefte aan een flexibel platform, onder meer om sneller en efficiënter te kunnen omgaan met de camerabeelden, en zo een betere ondersteuning te bieden in functie van de verkeerssituatie. Het Verkeerscentrum gunde de overheidsopdracht aan Belgacom.

 

Toekomstgericht platform

“De nieuwe omgeving digitaliseert de beelden van het bestaande – analoge – camerapark”, legt Sven Geerts uit. “In de controlezaal zijn er verschillende eilanden met een eigen videowall, die elk een bepaald verkeersgebied beheren.” Het nieuwe platform laat toe om de grootte van zo’n verkeersgebied aan te passen en daar de juiste beelden aan toe te wijzen. Dat laat de medewerkers toe in te zoomen op een klein gebied, bijvoorbeeld wanneer er zich een ongeval heeft voorgedaan, of net een groter gebied te bewaken, bijvoorbeeld wanneer het ‘s nachts rustig is op de weg. Als partner van het Verkeerscentrum stond Belgacom in voor het belangrijke technische luik van het project. Zo implementeerde Belgacom de encoders om de analoge verkeersbeelden te digitaliseren, naast de servers om de beelden te verwerken en de storage om ze op te slaan. Belgacom richtte ook de controlezaal in, met de diverse videowalls en de overzichtsschermen, en begeleidde de verhuizing van het Verkeerscentrum naar zijn nieuwe locatie. “Het was zeker geen gemakkelijk project”, zegt Jean-Pierre Vijverman, “maar Belgacom slaagde er telkens in voor ieder bijkomend vraagstuk een oplossing te vinden. We beschikken nu over één platform van waaruit we de werking van de controlekamer beter kunnen aansturen. Tegelijk is het een toekomstgerichte oplossing, die ook ons onderzoekswerk zal ondersteunen, onder meer via de analyse van verkeersbeelden.”

 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 “Het nieuwe Verkeerscentrum staat symbool voor modern verkeersmanagement. Operatorzalen met de modernste technologie en een nieuw datacentrum met de beste beveiliging op alle vlakken zorgen voor een sterke basis voor een deskundig verkeersbeheer. Door naast het onderhoud van de wegen volop te investeren in bijbehorende moderne infrastructuur zoals dynamische borden, rijstrooksignalisatie, spitsstroken, slimme verkeerslichten en trajectcontrole banen we de weg naar een betere mobiliteit voor alle weggebruikers.”

  

Company profile

Het Verkeerscentrum houdt het verkeer op de ringwegen en snelwegen in het oog en voert onderzoek naar de verkeersstromen. Het Verkeerscentrum valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken en telt zestig medewerkers.

 

Business benefits
  • Verkeersstromen gericht opvolgen
  • Efficiëntere ondersteuning bij ongevallen
  • Analyse van verkeerssituaties aan de hand van opgenomen beelden
  • Delen van beelden met de Federale Politie
  • Verkeersbeelden aanbieden via websites

Meer nieuws over:

  • Connectiviteit

Geef je mening over dit news

Wil je je mening delen of een commentaar posten?

Log je in via facebook.

Nieuws filtering op :

Ander nieuws

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons