×
×

Klantenverhalen

Nieuws filtering op :

Beter inzicht, kortere responstijd

Klantenverhalendoor One magazine26/11/2012

De Rijksdienst voor Pensioenen keert jaarlijks ruim 1,5 miljard euro uit aan 1,8 miljoen pensioengerechtigden. Om de dienstverlening verder te verbeteren, stapte de RVP over van een mainframe naar een open IT-omgeving. Via een oplossing voor end-to-end monitoring van de application delivery chain kan de RVP de gebruikerservaring verder verbeteren.

Geen enkele IT-omgeving werkt feilloos. Maar naarmate de omvang en complexiteit van een omgeving toenemen, wordt het vaak moeilijk om de oorzaak van een hapering te ontdekken. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) loste die uitdaging op door Compuware APM in gebruik te nemen. Belgacom stond in voor de implementatie.

De RVP zorgt voor de berekening en de uitbetaling van de werknemerspensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen. De instelling betaalt daarnaast ook de zelfstandigenpensioenen. In 2011 ging het om een bedrag van ruim 1,5 miljard euro voor 1,8 miljoen pensioengerechtigden. Sinds enkele jaren loopt bij de RVP een ingrijpend IT-project. Met het project brengt de dienst alle applicaties voor de berekening en de betaling van de pensioenen over van een mainframe naar een open omgeving. De 180 medewerkers in de IT-afdeling van de RVP voeren het zelf uit. Wanneer nodig worden ze daarbij geholpen door tijdelijke consultants. Het traject zorgde onder meer voor een grotere belasting van de IT-infrastructuur. “De concrete impact bleek vooraf moeilijk in te schatten”, zegt Luc Coppens, adviseur-generaal bij de RVP. “Capaciteitsplanning was een uitdaging. Tegelijk bleek de bestaande monitoring niet meer te voldoen.”

 

Geheel bepaalt ervaring

Naarmate de ontwikkelingsafdeling van de RVP meer onderdelen van de nieuwe IT-omgeving opleverde, groeide het aantal performantieproblemen. Luc Coppens: “Alles werkte wel, maar de gebruikerservaring bleef soms achterop hinken, met name door lange responstijden.” De complexiteit van een gedistribueerde omgeving is soms veel groter dan die van een mainframe. Dat maakte het niet bepaald gemakkelijk om de oorzaak van de performantieproblemen te achterhalen. Troubleshooting kostte veel tijd en moeite. De medewerkers van het infrastructuurteam die zich met die problemen moesten bezighouden, konden zich tegelijk niet op hun kerntaken concentreren. “Het was duidelijk dat we naar een structureel andere benadering moesten: naar end-to-end monitoring met de ervaring van de eindgebruiker als uitgangspunt. Want ook al meet je de prestaties van netwerk, servers, storage, en andere componenten afzonderlijk, zelfs al blijken deze stuk voor stuk correct te functioneren,het blijft de IT-omgeving als geheel die de gebruikerservaring bepaalt.”

 

Betere ondersteuning

Op de beperkte offerteaanvraag die de RVP publiceerde, kwamen twee concrete voorstellen. Belgacom stelde voor de end-to-end monitoring met Compuware APM (Application Performance Management) uit te voeren. Luc Coppens: “We vroegen de kandidaten om binnen de twee weken een proof-of-concept voor te leggen die volledig geënt was op onze core business toepassing. Het systeem van Compuware was binnen twee dagen al actief. De POC had uiteraard een aanzienlijk gewicht in het verdere evaluatieproces.” De oplossing biedt een zicht op wat er gebeurt doorheen de hele application delivery chain. Compuware APM maakt het mogelijk om heel diep in de applicatie- en databaseservers te kijken, zelfs tot op codeniveau. “Het systeem kan een onbeperkt aantal transacties volgen. Het draait dus altijd en ziet zo meteen wat er gaande is. Is er een performantieprobleem, dan kunnen we de oorzaak van de lange responstijden helemaal uiteenrafelen en oplossen”, aldus Luc Coppens.

 

Wat kan beter?

De RVP wil dat de nieuwe applicaties de business zo goed mogelijk ondersteunen. Die ondersteuning staat of valt met de gebruikerservaring die de RVP realiseert. Luc Coppens: “De oude situatie zorgde bij de IT-afdeling voor frustratie. Niet alleen was het heel lastig om de oorzaak van een probleem te vinden; vaak leidde de geboden oplossing ook niet echt tot een echte verbetering voor de eindgebruiker.” Nu beschikt de RVP met het nieuwe systeem over een scheidsrechter die op een onafhankelijke manier aangeeft waar er verbetering mogelijk is. “Bij een probleem is het ook niet langer alle hens aan dek. We kunnen nu heel gericht de oorzaak achterhalen én oplossen. Zo kunnen we stap voor stap de performantie van onze nieuwe omgeving – en de ervaring van de eindgebruiker – verder verbeteren.”

 

Company profile

De Rijksdienst voor Pensioenen is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. De hoofdzetel bevindt zich in de Zuidertoren te Brussel. De RVP telt 2.200 medewerkers.

 

Business benefits
  • End-to-end monitoring van de complete application delivery chain
  • Snelle detectie en oplossing van performantieproblemen
  • Gerichte prioriteitenstelling
  • Centraal dashboard dat link maakt tussen de monitoringsystemen en de bestaande infrastructuur

 

Meer info?

Kijk voor meer informatie over Application Performance Management op de Belgacom website, of contacteer uw Account Manager.

img-One

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 


Geef je mening over dit news

Wil je je mening delen of een commentaar posten?

Log je in via facebook.

Contact