Veranderende markt, flexibel bedrijf

Gepubliceerd op 07/07/2017 in Inspireren

Veranderende markt, flexibel bedrijf

Specificaties die van dag één vastliggen? Een of twee jaar ontwikkeltijd zonder markttoets? Projecten die om beurt doorschuiven van team naar team? Zo werkt het niet meer anno 2017. Bedrijven zullen slimmer én leniger moeten worden. Welkom in de wereld van het agile werken.

De behoeften in onze markt wijzigen met nooit geziene snelheden en de noden op het vlak van kwaliteit, flexibiliteit en snelheid groeien gestaag. Om hier adequaat mee om te gaan, moeten we de ontwikkeling van diensten en oplossingen anders gaan bekijken. Een agile manier van functioneren brengt lenigheid in de manier van werken waarbij de klant centraal staat en er veelvuldige aftoetsmomenten worden ingelast op basis van tussentijdse oplossingen alvorens tot een finaal product te komen. De manier van werken houdt rekening met het feit dat zaken doorheen het proces kunnen veranderen en prioriteiten moeten kunnen worden bijgesteld. Hoewel agile technieken sinds enkele jaren gangbaar zijn binnen ICT ontwikkelingsteams, vereist een effectieve agile approach de diepe betrokkenheid van alle actoren over alle businessdomeinen.

Cross-functionele teams

Vanuit onze ambitie om deze nieuwe manier van samenwerken verder uit te rollen, werden er reeds een aantal pilootprojecten opgestart. Hiervoor werden er zelforganiserende crossfunctionele teams samengesteld die bestaan uit productexperten, marketingspecialisten, UX (User eXperience) designers, analisten, IT engineers, architecten en testers, allen met hetzelfde doel voor ogen en een gemeenschappelijke definitie van succes. Agile coaches werden aan boord gehaald om deze teams te ondersteunen en de agile cultuur verder te verspreiden doorheen Proximus. Die organiseerden onder meer ‘agile games’, die op alle niveaus enthousiast onthaald werden.

Interactie stimuleren

Door onze technische omgevingen aan te passen en het releaseproces te hervormen, willen we in staat zijn om zeer frequent en zonder risico nieuwe mogelijkheden te lanceren. Verder wordt de projectmethodologie herbekeken en trachten we waar mogelijk cloudoplossingen te gebruiken om snel nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen voor onze klanten.

Ook de werkomgeving wordt herbekeken om samenwerking en interactie tussen mensen verder te stimuleren. We streven ernaar om agile steeds beter te verankeren binnen Proximus, zodat het eerder een standaard manier van werken wordt. Hoewel het een significante transformatie betreft geloven we in een stapsgewijs proces, weliswaar met een goede cadans. De continuïteit van onze dienstverlening en de evolutie ervan is cruciaal en we willen ook onze mensen de tijd en ruimte geven om te evolueren in deze noodzakelijke transitie.

Geert Goethals, Chief Information Officer bij Proximus

De meerwaarde van behendig werken
  • Innovatievere producten die beter inspelen op de behoefte van de markt
  • Meer tevreden klanten
  • Meer betrokkenheid en betere samenwerking tussen verschillende teams

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One