Het gevecht om IoT is volop bezig

Gepubliceerd op 13/12/2017 in Inspireren

Het gevecht om IoT is volop bezig

Het Internet of Things (IoT) raakt stilaan ingeburgerd. De prijzen voor sensoren en connectiviteit blijven dalen, wat IoT binnen handbereik van ieder bedrijf brengt. Met welke verwachtingen kijkt de bedrijfswereld vandaag naar IoT?

Alles weten over IoT

Bastiaan Deblieck studeerde linguïstiek aan de KU Leuven. In 2001 stond hij mee aan de wieg van TenForce. Hij werkte onder andere aan de semantische technologie van het bedrijf. Vandaag is hij Chief Commercial Officer.

TenForce ontwikkelt software waarmee bedrijven complexe activiteiten beheren, van projectmanagement tot veiligheid, milieu en gezondheid. De oplossingen van TenForce maken onder meer gebruik van semantische technologie, machine learning en IoT. Het bedrijf is gevestigd in Leuven en telt zeventig medewerkers.

Volgens Fabio Bottacci, expert in Industrial IoT (IIoT) bij het World Economic Forum, hangt de meerwaarde van IoT af van de manier waarop bedrijven IoT combineren met artificiële intelligentie (AI) en machine learning voor de analyse van data. Heeft IoT zonder AI dan geen toekomst?
Bastiaan Deblieck:
“Ik beschouw IoT in de eerste plaats als een uitbreiding van de zintuigen. Je kunt ermee luisteren, zien en voelen. In plaats van een medewerker naar een werf te sturen om een meting uit te voeren, krijg je via een sensor continu actuele meetgegevens. Zo kun je bijvoorbeeld de lawaaihinder op een bouwwerf in kaart brengen. We krijgen natuurlijk een heel ander verhaal in een context waar duizenden sensoren in gebruik zijn, zoals bij een machinepark.

Daar gaat het al snel om gigantische datavolumes, waarop onmiddellijk analyse moet gebeuren en waar een directe respons aan is gekoppeld, bijvoorbeeld om de werking van een machine te optimaliseren of om preventief onderhoud te voorzien. In zo’n geval kan AI inderdaad voor een belangrijke meerwaarde zorgen.”

Rekenkracht in de edge

Bottacci stelt dat ook edge computing essentieel is voor Industrial IoT. Analyse in real time en geautomatiseerde actie zijn nodig om bedrijfskritische productielijnen te behoeden voor zware schade of problemen, stelt hij. Hoe ziet u dat?
Bastiaan:
“In de context van Industrial IoT zijn bandbreedte en latency bepalende factoren. Het gaat om data van duizenden sensoren die – vaak draadloos – samenkomen op een IoT-platform in de cloud. Daar vindt de analyse plaats, waarna het systeem acties terugkoppelt naar de machines. De grootte van de datavolumes en de af te leggen afstand kunnen daarbij de latency vergroten. Bij bepaalde processen – zoals bijvoorbeeld de veiligheid in een chemisch bedrijf – vormt die vertraging een probleem.

De oplossing bestaat erin lokaal de nodige rekenkracht te voorzien, dicht bij de sensoren die de data oppikken. Zo’n klein, lokaal datacenter bevindt zich dan aan de rand van het netwerk. Vandaar de naam: edge computing. Wanneer de analyse en respons echt in real time moeten gebeuren, biedt edge computing een antwoord.”

Moeten bedrijven dan evolueren naar een nieuwe IT-architectuur waarbij de cloud niet noodzakelijk voor alle applicaties de beste oplossing levert? 
Bastiaan:
“Klopt. IoT is een van de drijfveren achter de evolutie richting een nieuw niveau van hybride IT. Vandaag werken bedrijven vaak al met een combinatie van on premise en cloud. Daar komt edge computing als derde element bij. De grote uitdaging bestaat erin dat infrastructurele ecosysteem als één geheel te beheren.”

“Als een IoT-toepassing automatisch een financiële transactie genereert, kan blockchain er wellicht voor zorgen dat dat correct en veilig gebeurt.”
Bastiaan Deblieck - Chief Commercial Officer bij TenForce

Wandelende IoT-oplossing

IDC schat dat tegen 2020 tachtig procent van de uitgaven voor IoT naar B2B-applicaties gaat. Denkt u dat de markt voor consumententoepassingen daar snel verandering in zal brengen? Of het segment van IoT-oplossingen voor overheden en lokale besturen?
Bastiaan:
“Het lijkt me duidelijk dat IoT in alle markten doordringt. De technologie evolueert snel. Een sensor heeft nog hooguit de grootte van een kroonkurk. Je kunt hem zo goed als overal op aanbrengen, tegen een prijs die voortdurend blijft dalen. Ik vermoed trouwens niet dat de burger problemen heeft met de opkomst van nieuwe IoT-toepassingen.

Bijna iedereen heeft een smartphone op zak. Daarmee ben je als consument per definitie al een wandelende IoT-oplossing. Trouwens, het is geen toeval dat Microsoft vorige zomer een eigen slimme thermostaat lanceerde. Het gevecht om IoT in onze huizen en auto’s is volop bezig.”

Application Programming Interfaces (API’s) zorgen ervoor dat verschillende losse elementen één groot en krachtig netwerk vormen. Zonder API’s zijn IoT-toestellen nutteloos. Akkoord?
Bastiaan:
“API’s zijn cruciaal voor het succes van IoT. Onlangs hebben we bij TenForce IoT-functionaliteit aan onze software toegevoegd. In nauwelijks twee uur waren we aangesloten op het LoRaWAN-platform van Proximus. Kijk, had dat twee weken geduurd, dan hadden we het ook gedaan. Maar dat het zo snel werkt, zorgt er net voor dat je op korte tijd grote vooruitgang kunt boeken.

Het belang van API’s is nauwelijks te overschatten. Dat zie je ook op de grote cloudplatformen. Wat je op Microsoft Azure aan componenten vindt, grenst aan het ongelofelijke. En ze zijn allemaal op API’s gebaseerd.”

Veilige transacties

Welke uitdagingen ziet u op het vlak van security voor het IoT? Hoe moeten bedrijven hierop inspelen?
Bastiaan: “Het gaat niet om security alleen, maar om de combinatie ervan met privacy. Als bedrijf moet je het hoofd koel houden, niet panikeren, je pragmatisch opstellen. Er zijn risico’s. Je moet ze in kaart brengen en vervolgens aanpakken. Security steunt altijd – ook in de context van IoT – op het samenspel tussen drie elementen: regelgeving, technologie en mensen.

En ja, ook hier blijft de mens vaak het grootste risico. Bovenal gaat het bij security om de afweging die je als bedrijf maakt: de kosten van het potentiële risico tegenover de kosten van de bescherming tegen dat risico.”

Kan de combinatie van blockchain en IoT daar iets in betekenen?
Bastiaan:
“Blockchain biedt een uitstekende manier om transacties en identiteit te beheren. Die twee elementen zijn essentieel in een geautomatiseerde wereld. On the Internet, nobody knows you’re a dog. Dus als je in de digitale wereld iets koopt, wil je zekerheid over de transactie en over de identiteit van de tegenpartij.

Koppel daar IoT aan en je komt op het terrein van automatische transacties, getriggerd door sensoren. Een eenvoudig voorbeeld: je rijdt met je wagen door een tolpoort, waarbij er via IoT automatisch een transactie plaatsvindt. Om dat correct te laten verlopen, biedt blockchain mogelijk het passende antwoord.”

Download gratis brochure

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One