AI in bedrijven: de huidige situatie

Gepubliceerd op 20/06/2019 in Inspireren

AI in bedrijven: de huidige situatie

Kunstmatige intelligentie (artificiële intelligentie of AI) bestaat al decennia, maar de toename in computerkracht biedt volledig nieuwe manieren om AI te gebruiken. De hype is dan ook overal aanwezig in de zakenwereld.

Early adoptors verspreiden AI van waardeketen tot waardeketen in alle sectoren. Maar waarin investeren die bedrijven precies en hoe slagen ze in die complexe transformatie? Microsoft en EY hebben de huidige toestand van AI onderzocht bij Europese en Belgische bedrijven.

1. De huidige rol van AI in het bedrijfsleven

Hoe belangrijk is AI?

Volgens het rapport van Microsoft zegt 90% van de respondenten in België en Luxemburg dat AI beschouwd wordt als een belangrijk onderwerp bij leidinggevenden, maar slechts 43% bij managers en amper 19% bij werknemers. De reden is misschien dat werknemers AI nog altijd als een bedreiging zien en dat AI nog steeds een heel abstract concept is voor hen.

Het hoeft niet te verbazen dat AI hoog maar niet bovenaan de lijst van digitale prioriteiten staat. De hoogste prioriteit gaat naar het verzamelen, opslaan en begrijpen van data. Nochtans heeft 76% van de Belgische bedrijven succesvolle AI-proefprojecten geïnitialiseerd of zijn ze AI-applicaties beginnen te gebruiken in hun dagelijkse werking.

Waar wordt AI momenteel ingezet?

In België wordt AI het vaakst ingezet in IT (52%) of R&D (43%). Werknemers bij R&D zijn vaak ingenieurs met een degelijk inzicht en interesse in AI. AI wordt in heel beperkte mate ook ingezet bij klantgerichte en commerciële functies, zoals marketing, sales en klantenservice. De verwachting is echter dat die afdelingen in de nabije toekomst veel meer gebruik zullen maken van AI.

Hoe wordt AI gebruikt?

Ten eerste geeft 76% van de respondenten aan dat het hoofdgebruik van AI ‘voorspellen’ is. AI kan bijvoorbeeld proactief en nauwkeurig voorspellen welke klanten eventueel zullen vertrekken. Ten tweede wordt AI toegepast in slimme automatisering (62%), wat hoofdzakelijk gebruikt wordt om logistieke activiteiten te automatiseren.

Het derde belangrijkste gebruik van AI is momenteel inzichten genereren, wat in België op dezelfde plaats staat als automatisering, met 62%. AI levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de voorspelling van de vraag naar producten. Ten slotte wordt AI voor 38% gebruikt om de gebruikerservaring te personaliseren of om chatbots te introduceren bij de klantenservice.

2. Problemen en advies van koplopers

Het belangrijkste probleem dat alle bedrijven delen, is een groot gebrek aan bekwame werknemers met de expertise van AI. Daarom nemen vele ondernemingen een afwachtende houding aan of zoeken ze externe partners. Maar pioniers raden aan om niet op externe partners te vertrouwen zonder dat je over enkele interne mensen beschikt die hun data correct kunnen evalueren.

Een afwachtende strategie kan dan weer riskant zijn: hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is om de juiste mensen te vinden. Als je toch kiest om op voorhand een samenwerking aan te gaan, probeer dan academische partnerschappen te kiezen. Die bieden innovatieve en betrouwbare ecosystemen met heel wat jong potentieel.

Probleem met databeheer

Een ander groot probleem dat bedrijven ervaren, is het beheer van data – meer bepaald wie de data bezit, hoe ze worden opgeslagen, hoe je er toegang toe krijgt en wie er toegang toe heeft. Dat omvat externe obstakels zoals privacywetgeving (AVG) en AI-voorschriften, maar ook interne obstakels zoals ‘silodenken’ binnen de organisatie.

De koplopers raden leidinggevenden aan om samenwerking te ondersteunen door middel van projecten. Bouw gedecentraliseerde dataopslag af en introduceer een gecentraliseerd systeem waar data voorhanden zijn. Cloudoplossingen kunnen daarbij van pas komen. Tegelijk moeten de kaderleden zich toeleggen op het bepalen van databeheer en -strategie zodat de onderneming niet wordt belemmerd door onduidelijkheid. Bouw ten slotte je datastructuur op om ongestructureerde data te incorporeren, zelfs uit externe bronnen.

Onvoldoende flexibele AI-leiding

Het derde grootste probleem is een gebrek aan AI-leiding bij de kaderleden. Leidinggevenden moeten begrijpen wat voor impact AI heeft en moet hebben op het bedrijfsleven. Veranderingsmanagement moet van beneden af komen. Leidinggevenden kunnen dat proces ondersteunen door een heldere visie te verwoorden, doelstellingen te bepalen en een brede inzet binnen de organisatie te verzekeren.

Over het algemeen moet de methode van het bedrijf flexibel zijn. Breek de silo’s dus af en aanvaard dat leidinggevenden minder controle zullen hebben. Motiveer verkenning door experimentele proefprojecten en gebruikssituaties met onzekere resultaten op te zetten. Zo kun je leren waar de waarde zit om de onderneming bij te sturen waar nodig. De transformatie gebeurt niet onmiddellijk, het is een voortdurend proces.

Bron: © Ernst & Young LLP in samenspraak met Microsoft, 2018

Lees het volledige AI-rapport van Microsoft en krijg inzichten uit tal van statistieken.

Lees het AI-rapport

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One