Location based crowd management in Aalst verhoogt de veiligheid

Gepubliceerd op 28/09/2018 in Klantenverhalen

Location based crowd management in Aalst verhoogt de veiligheid

Tijdens het carnaval brengt Aalst de densiteit en de beweging van het publiek in kaart voor een dynamische veiligheidsbenadering. Op termijn wil de burgemeester die location services bij grote evenementen als structureel element van de veiligheidscoördinatie zien.

Het carnaval van Aalst is erkend als Unesco-werelderfgoed. Drie dagen lang krijgt de binnenstad ruim honderdduizend bezoekers over de vloer. Bovendien gaat het om een bijzonder evenement, met veel gemaskerde en verklede bezoekers, in een vaak erg uitgelaten sfeer. “We zetten sterk in op veiligheid”, zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Een evenement van die omvang vraagt een duidelijke aanpak op het vlak van crowd management, een waterdicht interventieplan en een correcte aansturing en spreiding van de politie, dag en nacht.”

Concreet zicht krijgen op de omvang en de bewegingen van het publiek, dat vormt de eerste uitdaging. De stad moet ervoor zorgen dat politie en hulpdiensten op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn. Tijdens het voorbije carnaval zette Aalst daarom een project op met Proximus Event Analytics. Joris Verbeken, GIS-coördinator van de stad Aalst: “Via geolokalisatie op basis van mobiele telefoons krijgen we zicht op de aantallen bezoekers op een bepaalde plaats en bepaald moment, en hoe die bezoekers zich door de stad bewegen. Uiteraard gebeurt alles geanonimiseerd.”

De stad Dendermonde gebruikt data analytics om aan citymarketing te doen.

Citymarketing in Dendermonde

Gerichte inzet van politie en hulpdiensten

De analyse van de data bezorgt de stad informatie die toelaat de omkadering van het evenement bij te sturen.

  1. Zicht op de totale hoeveelheid bezoekers.
  2. Combinatie totale aantal bezoekers met een gedetailleerde evolutie in de tijd, om voor elk uur te zien hoeveel bezoekers zich effectief binnen de feestzone bevinden.
  3. Onderscheid tussen lokale bezoekers en bezoekers van buiten Aalst.
  4. Verblijfsduur van bezoekers.

Deze cijfers zijn beschikbaar voor de feestzone, maar ook voor het ganse gebied binnen de ring van Aalst. Concreet kan de stad Aalst hierdoor betere keuzes maken of er in een bepaalde zone – en een bepaalde periode – meer of minder nood aan politie is.

Het traject past binnen het ruimere veiligheidsbeleid van de stad. “We beschikken over een commandopost voor de veiligheids- en hulpdiensten”, legt Christoph uit. “Inzicht in de densiteit en het traject van de bezoekers past binnen dat ruimere kader.” Het traject met Proximus Event Analytics vormt echter nog maar een eerste stap. “Met dit eerste rapport voeren we een analyse uit na afloop van het evenement, wat ons toelaat één en ander bij te sturen. Maar uiteraard zou een analyse in real time veel meer impact opleveren, omdat we dan ook tijdens het evenement kunnen ingrijpen.”

quote

Door de bezoekers te kunnen tellen, kunnen we politie en hulpdiensten heel efficiënt inzetten.

quote

Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst

Multidisciplinair

“De eigenlijke analyse is een vrij technisch gegeven”, zegt Christoph. “Er is een vertaalslag nodig om de cijfers om te zetten in concreet bruikbare informatie.” De burgemeester pleit voor een meer multidisciplinaire benadering, “zodat de cijfers niet alleen voor analisten leesbaar zijn, maar ook voor wie concreet betrokken is bij de werking en aansturing van politie en hulpdiensten.”

Aalst is een charmante stad met 85.000 inwoners en is na Gent de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen. De stad is gelegen aan de Dender en is bekend als carnavalsstad.

Christoph D’Haese is burgemeester van Aalst sinds 2013.

Meer weten over Proximus Analytics en Big Data?

Download de white paper

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One