90 minuten over smart energy

Gepubliceerd op 08/09/2016 in Inspireren

90 minuten over smart energy

De eerste stappen richting minder CO2-uitstoot, meer energie-efficiëntie en een groter aandeel hernieuwbare energie lijken vrij makkelijk te nemen. Om op termijn beter te doen, moeten we investeren in een nieuwe, slimme aanpak. In de eerste plaats is er echter nood aan meer bewustmaking bij consumenten en bedrijven.

 
Om te weten waar je aan energie-efficiëntie kunt werken, moet je de bestaande situatie in kaart brengen. “Daarom hebben we een thermografische kaart van de stad gepubliceerd”, zegt Lieven Dehandschutter, burgemeester van Sint-Niklaas. “Iedereen kan erop zien hoe goed of slecht zijn huis geïsoleerd is.” Verder kiest Sint-Niklaas voor het gebruik van elektrische wagens. “En we stappen stelselmatig over op ledverlichting”, vervolgt Carl Hanssens, schepen voor mobiliteit en lokale economie. “Dat levert een aanzienlijke besparing op.” Wie efficiënter met energie wil omgaan, heeft nood aan praktische oplossingen. “Hierbij is het belangrijk u niet blind te staren op de risico’s van nieuwe dingen”, zegt Peter De Pauw, hoofd Business Development & Strategy bij Eandis. “Immers ook het niet tijdig opnemen van nieuwe zaken houdt risico’s in. Op het vlak van energie evolueren de zaken razendsnel. Om geen kansen te missen, is alert reageren de boodschap.”

Onduidelijkheid

“Er is vooral nood aan duidelijkheid”, vindt professor Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille, het samenwerkingsverband tussen energiespecialisten van de KU Leuven, Imec en VITO. “Er moeten duidelijke ambities zijn, tegen de laagste maatschappelijke kosten en met het hoogste comfort. De doelstelling is vooral de CO2-uitstoot te verminderen. Het energieverbruik terugdringen is van tweede orde, aangezien we op hernieuwbare energie overstappen.” Bij Colruyt staat duurzaamheid al heel lang hoog op de agenda. “We hebben in 1999 onze eerste windturbine in gebruik genomen”, zegt Saartje De Boever, Advisor Business Economics & Policy bij Colruyt Group. “Verder participeren we in windparken, installeren we zonnepanelen en werken we met alternatieve brandstoffen.” Op termijn draagt dat bij aan een duurzaam bedrijfsmodel. Maar lang niet alle bedrijven voelen zich daar al klaar voor. “NOMBA of Not On My Balance is inderdaad een probleem”, stelt Philippe Dedobbeleer, head of Product Management bij Belfius en bestuurslid bij Belesco, de Belgische federatie van dienstverleners uit de energiesector. “Bedrijven weren projecten rond energie nog te vaak uit de balans.”

Gedragsverandering

In de praktijk hebben heel wat gezinnen en bedrijven al de stap naar fotovoltaïsche panelen gezet. Ook het gebruik van warmtepompen neemt toe en er komen voortdurend windmolens bij. Toch schuilt de grote uitdaging niet zozeer aan de kant van de productie van energie, maar bij de gebruiker. “De productie van zonne- en windenergie is volatiel”, zegt Peter De Pauw. “De gebruikers zullen de beschikbaarheid van energie moeten volgen, daar waar traditionele centrales het aanbod op de vraag afstemmen.” Lokale energieopslag biedt een mogelijke piste, maar die oplossing is nog niet meteen voor morgen – zeker niet op grote schaal. “Besparen op het energieverbruik is dan ook echt noodzakelijk”, zegt Frank Geets, bestuurslid bij het Vlaams Energiebedrijf, de organisatie die de energiekosten van de publieke sector moet verminderen. “Het is een foute boodschap te verkondigen dat je niet zuinig moet omspringen met hernieuwbare energie. Om de doelstelling van 2030 te behalen – 40% minder CO2- uitstoot – zullen we echt ons gedrag moeten aanpassen. Niet alleen door op groene stroom over te stappen, maar ook door energiebesparende oplossingen in te schakelen.”

Slim plannen

Maar waar staan we vandaag met die slimme toepassingen? Hebben ze al voldoende maturiteit? En investeren we wel in de juiste dingen? “Er is nog een kloof tussen hype en realiteit”, zegt Kris Van Daele, CEO bij Fifthplay, Belgische ontwikkelaar van slimme oplossingen en dochter binnen de Niko Group. “Wie vandaag plannen maakt voor een nieuwe woning, trekt er wellicht pas over twee jaar in. Nu beslissen over technologie is daarbij heel moeilijk. Een oplossing van vandaag is over twee jaar hopeloos achterhaald.” Slimme oplossingen moeten consumenten en bedrijven niet alleen helpen om minder te verbruiken, maar ook – en vooral – om hun verbruik op andere momenten te plannen. “Het gaat erom vraag en aanbod op elkaar af te stemmen”, zegt Saartje De Boever, “en tegelijk slim in te spelen op een onevenwicht. Aan potentieel is er alvast geen gebrek. Zo gebruiken we windenergie voor de productie van waterstof, die dan dient als brandstof voor de heftrucks in onze magazijnen.”

Amper 150 reacties

De kern van het vraagstuk schuilt in een gebrek aan inzicht. Slimme meters kunnen het verloop van het energieverbruik doorheen de tijd in kaart brengen. Peter De Pauw: “Zonder deze slimme meters krijgt de consument vandaag nauwelijks incentives om het volume en het tijdstip van zijn verbruik bij te sturen.” De energieprijzen zijn bovendien relatief laag. “Daardoor bestaat er bij consumenten en bedrijven weinig animo om het energieverbruik efficiënter te maken”, zegt Jochen De Smet, raadgever energie bij het kabinet van minister Tommelein. “Een gebrek aan kennis over de voordelen van mogelijke oplossingen blijft vaak een drempel om te investeren in energieefficiëntie.” Dat gebrek aan kennis kwam duidelijk naar voren toen 30.000 gezinnen in Zeeland de mogelijkheid kregen om zo goed als gratis een slimme meter in huis te halen. De campagne leverde amper 150 reacties op. Alles begint dus met bewustmaking, want zo lang consumenten en bedrijven niet weten wat de mogelijke voordelen zijn, tonen ze geen interesse.

Rol van overheid

Voor die bewustmaking kijkt de sector in de richting van de overheid. “Aan incentives is er geen gebrek”, zegt Frank Geets. “Wie bouwt of verbouwt kan op heel wat ondersteuning rekenen, onder meer voor de plaatsing van een warmtepomp of fotovoltaïsche panelen.” Al kan alles altijd beter. “Wellicht zijn er vandaag net te veel incentives”, stelt Ronnie Belmans, “en is het allemaal wat te ondoorzichtig. Eigenlijk hebben we vooral nood aan eenvoud, zodat de consument makkelijk kan instappen en tegelijkertijd van meer comfort en een lagere rekening kan genieten.” Tegelijk zal de transitie in het energielandschap aan snelheid blijven winnen, los van de initiatieven van de overheid. “Vergelijk het met de opkomst van de drone”, zegt Kris Van Daele. “De toestellen waren er eerst, daarna is de regelgeving gevolgd. Daar gaan we met de energiesector ook naartoe. Daarvoor evolueert alles veel te snel.”

Conclusie

Terwijl de behoefte aan energie verder blijft toenemen – onder meer voor ICT en elektrische wagens – dringt de nood aan energie-efficiëntie zich op. Een echte omwenteling in het energieverbruik vraagt echter een gedragsverandering. Vooraleer die er komt is er nog heel wat nood aan bewustmaking, bij consumenten en bedrijven.

Uw mening telt!

Wilt u graag reageren op het rondetafelgesprek? Tweet mee @ProximusEnt

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One