×
×

Nieuwe ideeën nodig? Tijd voor creativiteit

door Proximus Bizz teamLaat je inspireren07/12/2015

Nieuwe ideeën nodig? Tijd voor creativiteit
Uw werknemers hebben heel vaak goede ideeën. Helaas gebeurt daar vaak niets mee. En dat is jammer, zowel voor hen als voor uw bedrijf. Hoe geeft u hen de ruimte om die ideeën naar voren te brengen en uit te voeren? Door een creativiteitscultuur in uw onderneming te installeren.

Creativiteit. Het is een eigenschap waar bijna alle ondernemingen naar streven. Toch vinden heel wat bedrijfsleiders het moeilijk om dit uit hun werknemers te halen. Omgekeerd voelen veel medewerkers aan dat ze ideeën hebben die het bedrijf ten goede zouden komen, maar vinden ze er geen uitlaatklep voor.

Meer dan artistieke ideeën

Het vastgeroeste idee dat creativiteit enkel te maken heeft met ‘artistieke’ of visuele ideeën of zelfs kunst, klopt niet. Creativiteit zit overal, in alle geledingen van een onderneming. Het is een manier om naar dingen te kijken, om bepaalde problemen op te lossen en invloeden en inspiraties te gebruiken voor iets nieuws.

Kinderlijke ingesteldheid

Creativiteit vraagt een bijna kinderlijke ingesteldheid: de meest innovatieve oplossingen ontstaan vaak door de meest vanzelfsprekende dingen in vraag te stellen. Belangrijk daarbij is om oude gewoontes te doorbreken. Zaken op een nieuwe manier aanpakken, nieuwe dingen doen en conventies doorbreken, geven de hersenen zuurstof. Een goed idee is ook niet iets dat zomaar ontstaat. Soms is het een combinatie van oude ideeën waaraan iets nieuws wordt toegevoegd. Vaak moet u ook de tijd krijgen om over een idee te kunnen nadenken.

Samen uit, samen thuis

De bedrijfsleiding moet daarbij beseffen dat goede ideeën van iedereen kunnen komen, van de portier tot de CEO. Daarom is het belangrijk om zo weinig mogelijk tussenschotten in een organisatie te hebben, zorg dat iedereen met iedereen kan praten en ideeën kan aanbrengen. Samenwerking tussen mensen die normaliter niet geregeld met elkaar in contact komen, leidt vaak tot fantastische nieuwe inzichten.

Vrank en vrij

Zorg ook voor een beschermende omgeving, mensen moeten zich vrij voelen om hun ideeën te kunnen spuien, zonder dat ze meewarig bekeken worden of meteen kritiek krijgen. Zoiets vereist ook vertrouwen en respect, iets wat u niet kan afdwingen, maar wat na verloop van tijd moet groeien. De rol van het management in heel dit proces is duidelijk: hun taak is niet zozeer het voorkomen van risico’s, want wie nooit risico’s neemt, blijft ter plaatse trappelen. Hun job is wel de mogelijkheid bieden om te herstellen, wanneer zich een mislukking aandient.

De creativiteitsronde

Maak af en toe tijd voor een creativiteitsronde van 10 minuten. Laat uw medewerkers alle gedachten die ze hebben over uw merk of bedrijf noteren op papier. Vraag ze om te tekenen hoe zij het merk of bedrijf zien. Dat kan heel interessante beelden opleveren. Om in dergelijke creativiteitsronde los te komen, kunt u vragen 2 willekeurige voorwerpen op de een of andere manier met elkaar in contact te brengen. Of vraag met welke sport, auto of persoon ze het merk of uw bedrijf associëren. Zo komt vaak het onderbewuste naar boven. Daarin zitten soms de beste ideeën.

Veel inspiratie en een beetje transpiratie

Tot slot: het is geen schande u te laten inspireren door goede voorbeelden, alle grote schrijvers en schilders hebben dit in het verleden ook al gedaan. Vraag u dus gerust af: hoe zou mijn concurrent/collega dit probleem hebben aangepakt?

Nieuws filtering op :

Contact

Onze Bizz Experts staan steeds tot uw dienst. Kies zelf hoe u contact met ons wil opnemen.

  • Bel een Bizz Expert op 0800 22 500Ma - za : 08:00 - 22:00

  • Chat met een Bizz Expert via deze site

    Chat met een Bizz Expert via deze sitemomenteel niet beschikbaar

Contact

Vragen over ons aanbod?

Een expert staat voor u klaar