Current language: nl

De knapste citaten van Bob Dylan

Bob Dylan - alias Robert Zimmerman - staat bekend (en wordt nu ook erkend) om zijn poëtische en geëngageerde teksten. Wij schotelen je een top 10 voor van zijn mooiste citaten.

De knapste citaten van Bob Dylan

De knapste citaten van Bob Dylan © Rena Schild

"He not busy being born is busy dying" (Wie niet bezig is geboren te worden, is aan het sterven"). Of het nu over zijn songteksten of publieke uitspraken gaat, Dylan is en blijft een filosofische ziel!

Win More Blood, More Tracks: The Bootleg Series Vol. 14 van Bob Dylan

Protestsong

Protestsong © YouTube

In de jaren '60 waren de songs van Dylan erg politiek bewust. Sommige van zijn liedjes werden zelfs opgepikt door actievoerders tegen de Vietnamoorlog. In "Masters of War", dat in 1963 verscheen, zingt Dylan: "You that built all the bombs, You that hide behind walls, You that hide behind desks, I just want you to know, I can see through your masks" ("Jullie die alle bommen maakten, jullie die zich verschuilen achter muren, jullie die zich verschuilen achter jullie schrijftafels, ik wil dat jullie weten dat ik kan zien wat er achter jullie maskers schuilgaat.")

Een protestzanger

Een protestzanger © Meunierd

In dezelfde periode kwam ook "It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)" uit, een song waarin Dylan de politiek getinte metaforen opstapelt. Een fragment uit dit lied van 1965: "As human gods aim for their mark, Make everything from toy guns that spark, To flesh-coloured Christs that glow in the dark, Easy to see without looking too far, That not much is really sacred" ("Terwijl menselijke goden richten op doel, maken ze alles van blitsende speelgoedgeweren tot een vleeskleurige Christus die oplicht in het donker, je hoeft niet ver te kijken om te zien dat bijna niets echt heilig is.").

De teksten van Dylan zijn brandend actueel

De teksten van Dylan zijn brandend actueel © YouTube

De protestzanger heeft nog songs gemaakt met politiek getinte teksten. Zoals "Union Sundown", dat in 1983 verscheen en dat de democratie van toen bekritiseert. Het nummer werd 30 jaar geleden uitgebracht, maar de tekst is nog altijd brandend actueel. Robert Zimmerman zingt: "Democracy don't rule the world, You'd better get that in your head, This world is ruled by violence, But I guess that's better left unsaid" ("Democratie heerst niet over de wereld, dat knoop je maar beter in je oren, deze wereld wordt geregeerd door geweld, maar ik denk dat dit beter niet wordt uitgesproken").

Dylan, filosoof

Dylan, filosoof © Christian Bertrand

Bob Dylan is een filosoof, dat hebben we al gezegd. Maar wanneer het gezegd wordt door een onnavolgbare tekstschrijver, sorteert dat altijd meer effect. In "Lay Lady Lay" uit 1969 zingt Bob Dylan: "Why wait any longer for the world to begin, you can have your cake and eat it too, why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you" ("Waarom wachten tot de wereld begint, je kan alles krijgen de koek én de boter, waarom langer wachten op degene die je liefhebt als hij voor je neus staat.")

Dylan, de wijze man

Dylan, de wijze man © YouTube

In sommige songs geeft de geëngageerde zanger blijk van een weergaloze wijsheid. "The Man In the Long Black Coat" is daar een voorbeeld van.In dit nummer uit 1989 zingt Bob Dylan: "Every man's conscience is vile and depraved, You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied" ("Het geweten van elke man is verachtelijk en gecorrumpeerd, je kan er niet op vertrouwen om je te gidsen want het is jijzelf die het tevreden moet stellen.")

Persoonlijke teksten

Persoonlijke teksten © YouTube

De persoon waarvoor Allen Ginsberg veel bewondering had, praat af en toe ook over zichzelf in zijn songs. Zo ook in "Maggie's Farm". Dit nummer, dat erg typerend is voor Dylans stijl, werd uitgebracht uit in 1965. Bob Dylan zingt: "I try my best, to be just like I am, but everybody wants you, to be just like them, they sing while you slave, and I just get bored" ("Ik doe mijn best om mezelf te blijven, maar iedereen wil dat je net zoals hen bent, ze zingen terwijl jij zwoegt en het verveelt mij").

Moralist

Moralist © Christian Bertrand

In "The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest", toont Bob Dylan het pad dat je moet inslaan om je naaste te helpen. Hij zingt, moraliserend: "So when you see your neighbour carryin' somethin', Help him with his load, And don't go mistaking Paradise, For that home across the road", wat kan vertaald worden als "Wanneer je ziet dat je buurman iets met zich meedraagt, help hem dan zijn last te dragen en denk niet dat het paradijs in het huis aan de overkant ligt." Samengevat: "het gras is niet groener aan de overkant".

Het verleden en de toekomst

Het verleden en de toekomst © YouTube

In veel van zijn teksten stelt de zanger de notie tijd – verleden, heden, toekomst – in vraag. Het zijn teksten die stof tot nadenken geven over abstracte concepten. Dit is een van Bobs overpeinzingen: "I don't think the human mind can comprehend the past and the future. They are both just illusions that can manipulate you into thinking there's some kind of change." ("Ik denk niet dat de menselijke geest het verleden en de toekomst kan begrijpen. Het zijn beide gewoon illusies die je de indruk geven dat er iets verandert.")

Het verleden en de toekomst (bis)

Het verleden en de toekomst (bis) © Rena Schild

Gisteren en morgen zijn terugkerende onderwerpen bij Dylan. Daarom is het niet verwonderlijk dat hij ook tijdens interviews over de notie van tijd filosofeert. Natuurlijk komt dat ook terug in enkele van zijn geschreven overpeinzingen. Volgens Dylan zit het zo: "Yesterday's just a memory, tomorrow is never what it's supposed to be." ("Gisteren is slechts een herinnering, morgen is nooit wat het hoort te zijn"). Amen!

Top