België kiest voor Nonkel Bob en Jacques Brel in EU-liedjesboek.