Win de nieuwe Samsung Galaxy S10 met Epic

Gepubliceerd op 21/02/2019 in Epic fun

Win de nieuwe Samsung Galaxy S10 met Epic

Met zijn fantastische frontcamera van 10 MP is de nieuwe Samsung Galaxy S10 onbetwist de beste SELFIE-smartphone! Is deze dus op jouw lijf geschreven? Neem deel aan onze wedstrijd en misschien is hij binnenkort voor jou!

Hoe deelnemen?

 • Op Instagram deel je de meest epic selfie die je in je bezit hebt!
 • Gebruik de tekst "Make it Epic met @ProximusEpic & @Samsung_be #ProximusGalaxyS10".
 • Vergeet niet om @ProximusEpic & @Samsung_be te taggen en de hashtag #ProximusGalaxyS10 toe te voegen!
 • Let op, je Instagramprofiel moet openbaar zijn, zodat je deelname geldig is.
 • En vergeet niet: originaliteit is de sleutel tot succes! ;)

Niet duidelijk of heb je inspiratie nodig? Hier zijn enkele voorbeelden!

Je hebt tot 4 maart, 23.59 u. om deel te nemen. Onze jury selecteert de winnaar op basis van de originaliteit van zijn selfie, dus wees niet verlegen & laat je gaan ... Veel succes!

Wedstrijdreglement

Art. 1 Wedstrijdvoorwaarden

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Proximus NV. Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting ter zake zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op https://www.proximus.be/epic/nl/id_b_ce_galaxy_s10_instagram_contest/.

Art. 2 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

De wedstrijd loopt van 21/02/2019 tot en met 04/03/2019.

De prijs: 1 nieuwe Samsung Galaxy S10

Hoe deelnemen:

 • Deel een EPIC-selfie via Instagram
 • Gebruik de tekst “Make it Epic met @ProximusEpic & @SamsungBelgium #ProximusGalaxyS10”
 • Tag @ProximusEpic & @SamsungBelgium
 • Voeg de hashtag toe: #ProximusGalaxyS10
 • Het Instagramprofiel van de deelnemer moet openbaar zijn zodat de deelname geldig is.

De deelnemer mag meerdere keren deelnemen en dus meerdere foto’s delen. Een speciale jury zal de meest originele foto selecteren en zo de winnaar bepalen.

De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën.

De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. De winnaars worden via Instagram verwittigd. Indien de winnaar niet reageert binnen een tijdspanne van 3 dagen, vervalt zijn recht op een prijs.

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd staat open voor elke persoon die officieel en wettelijk op het Belgische grondgebied verblijft, met uitzondering van:

 • personeelsleden van Proximus;
 • personen die hebben deelgenomen aan de organisatie van de wedstrijd;
 • gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van de voornoemde uitgesloten personen.

Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn.

Proximus kan iemand op elk moment van deelname aan de wedstrijd uitsluiten indien een of meer voorwaarden niet worden nageleefd, of indien er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname te kwader trouw.

Art. 4 Identificatie

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt. Proximus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een deelnemer niet kan worden geïdentificeerd omdat hij foutieve of onvolledige gegevens meedeelt. Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer. Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

Art. 5 Aansprakelijkheid

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een van de wedstrijden.

Proximus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs. De winnaar dient zich in dat geval te richten tot de fabrikant van de prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit een vrijkaart voor een concert, film of evenement, kan de winnaar bij afgelasting geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken van bpost en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij de eventuele versturing van prijzen.

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden wegens overmacht of redenen buiten zijn wil.

Proximus kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

In geval van een wedstrijd via internet: deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de kenmerken die eigen zijn aan internet, meer bepaald met betrekking tot de technische mogelijkheden en de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s en, meer specifiek, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie via internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en risico’s op besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren. Er kan betreffende deze restricties geen enkele klacht worden ingediend bij Proximus.

Art. 6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren aan Proximus zullen opgeslagen worden in de databanken van Proximus (Albert II Laan 27, 1030 Brussel). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de wedstrijd en met akkoord van de deelnemer, in het kader van informatiecampagnes of de promotie van producten en diensten van Proximus. Proximus kan in dat kader de gegevens delen met de vennootschappen van de Proximus groep, zoals Scarlet. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de privacy policy van Proximus www.proximus.be/privacy, die deelnemers informeert over hoe ze hun parameters inzake privacy kunnen aanpassen.

Art. 7 Toezicht, klachten en procedures

Proximus houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Er worden in geen geval mondelinge noch schriftelijke inlichtingen verstrekt. Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: Proximus NV, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, Proximus, Februari 2019.

Sophie

Het web en apps, dat zijn m’n grootste passies. Yep, ik hoor ook bij de FOMO-club. Je zal me dus nooit zonder m’n smartphone zien! #friends #family #travels #web #popculture #graphicdesign #art #fun

Andere artikels van Sophie

Blog topics