Een bedrag betwisten en uw klacht opvolgen

Indien u niet akkoord bent met een bepaald bedrag op uw factuur of aanrekening, kunt u via MyProximus een betwisting indienen en opvolgen. Zolang uw dossier in behandeling is, moet u het betwiste bedrag niet betalen, tenzij het gaat om "Diensten geleverd door derden" of "Mobiele betalingen".

Hebt u enkel gsm-nummers (en geen enkel ander abonnement) op uw factuur, dan is het nog niet mogelijk om online een bedrag te betwisten.
Neem in dat geval contact op met de klantendienst.

Hoe een bedrag online betwisten?

  1. Log in op MyProximus en klik op uw Pack, internet, tv of vaste lijn.
  2. Klik op de referentie van de aanrekening of de factuur die u wilt betwisten.
  3. Selecteer in de Opties-box Een bedrag betwisten.
  4. Klik de verschillende onderdelen (abonnement, verbruik, eenmalige kosten, enz.) open, tot u de bedragen in detail ziet. Klik vervolgens op de link Betwisten naast het bedrag waarmee u niet akkoord bent.
  5. U ziet meteen elk bedrag dat u betwist bovenaan verschijnen in de box Een betwisting indienen. Klik in deze box op Volgende stap.
  6. Vul voor elk element het betwiste bedrag in. Dit is het bedrag dat u denkt dat teveel is aangerekend. Indien u bijvoorbeeld meent dat het gefactureerde bedrag € 30,45 dient te zijn i.p.v. € 35,45, vul dan € 5,00 in.
  7. Kijk uw contactgegevens na. Standaard informeren we u per e-mail over uw dossier. Als u ook via sms op de hoogte wilt blijven, vink dan het betreffende vakje aan en geef uw gsm-nummer op.
  8. Klik ten slotte op Doorgaan onderaan de pagina. Uw betwisting is nu ingediend.

Hoe een betwisting online opvolgen?

Naast de informatie die u van ons per e-mail en/of sms ontvangt, kunt u de vooruitgang van uw dossier op elk moment online opvolgen.

Log in en bekijk onder Mijn klachten in behandeling de details van uw betwisting (referentie, ontvangstdatum, status van het dossier). U kunt deze informatie tot drie maanden na afsluiting van uw dossier raadplegen.

Moet u het betwiste bedrag betalen?

Betreft uw betwisting een openstaande factuur, dan dient u enkel het niet-betwiste bedrag te betalen (behalve voor betwisting van Diensten geleverd door derden - Mobiele betalingen). Blijkt uw betwisting gegrond, dan ontvangt u een creditnota en moet u verder niets ondernemen. In het andere geval, ontvangt u bericht dat u het bedrag alsnog dient te betalen.

NB: Betaalt u normaal gezien via domiciliëring en is de betrokken factuur nog niet ter betaling aangeboden bij uw bank? Als u een internet-, tv- vastelijnabonnement hebt op uw factuur, dan kunt u online aangeven dat u het niet-betwiste bedrag wenst te betalen via overschrijving en de domiciliëring voor de betrokken factuur wenst te blokkeren. In alle andere gevallen, dient u contact op te nemen met onze klantendienst, of, als de betalingsopdracht reeds is doorgegeven, met uw bank.

Betreft uw betwisting een reeds betaalde factuur en blijkt uw betwisting gegrond, ontvangt u een creditnota. Deze wordt in mindering gebracht op uw volgende factuur.

Heeft deze info u geholpen?Meer

Forum

Geen antwoord gevonden? Vraag het onze community waar klanten en experts elkaar helpen.

Forum

Meer

Forum

Geen antwoord gevonden? Vraag het onze community waar klanten en experts elkaar helpen.

Forum
Contact