Opnameconflicten oplossen

Het programmeren van een opname kan conflicten opleveren met andere geplande opnames. Conflicten kunnen zich enkel voordoen als u ervoor kiest om een opname onbeperkt te bewaren i.p.v. 60 dagen of als u 'Conflicten automatisch oplossen' deactiveert.

Afhankelijk van uw televisiemenu, zijn er verschillende manieren om conflictopnames op te lossen. Klik op uw menu en volg de stappen.


Conflictopnames automatisch oplossen

Deze functie is standaard geactiveerd. Zolang u deze functie niet deactiveert, zult u geen opnameconflicten hebben (tenzij u ervoor kiest om een opname onbeperkt te bewaren i.p.v. 60 dagen).

Wilt u niet dat conflictopnames automatisch worden opgelost?

  • >Klik op de Menu-toets
  • Kies Mijn opnames > Opname-instellingen
  • Kies Conflicten > Manueel oplossen

Conflictopnames manueel oplossent

Krijgt u een conflictmelding bij het plannen van een opname?

  • Kies welke opname u wenst te behouden.
  • Klik op OK om uw keuze te bevestigen.

U kunt het conflict ook op een later tijdstip oplossen. Klik op de PVR-toets en selecteer Conflicten.

Maakt u geen keuze, dan blijft het conflict onopgelost en wordt uw laatst geprogrammeerde opname geannuleerd.


Conflictopnames automatisch oplossen

Deze functie is standaard geactiveerd. Zolang u deze functie niet deactiveert, zult u geen opnameconflicten hebben (tenzij u ervoor kiest om een opname onbeperkt te bewaren i.p.v. 60 dagen).

Wilt u niet dat conflictopnames automatisch worden opgelost?

  • Klik op de Menu-toets
  • Kies Instellingen > Mijn voorkeur > Opnames > Conflict oplossen
  • Kies Manueel

Conflictopnames manueel oplossen

Krijgt u een conflictmelding bij het plannen van een opname?

  • Kies welke opname u wenst te behouden (en hoe lang).
  • Klik op Bevestigen om uw keuze te bevestigen.

U kunt het conflict ook op een later tijdstip oplossen. Klik op de PVR-toets en selecteer Planning > Conflicten.

Maakt u geen keuze, dan blijft het conflict onopgelost en wordt uw laatst geprogrammeerde opname geannuleerd.

Heeft deze info u geholpen?Meer

Forum

Geen antwoord gevonden? Vraag het onze community waar klanten en experts elkaar helpen.

Forum
Contact